i I 9 53 53 77 I 77 15 16 I 21 I 22 I 92 I 113 j 3 I 7 j hso p 78 koo 156 184 193 263 214 205 205 222 175 191 197 154 195 TOTAAL Dl WA A KV AN KOSTELOOS OP IERLINGEN OP 15 Januari. 15 Apn 15 April. 15 Juli. 15 October. 15 Januari. 15 October. 15 Juli. M. V. V. M. V. M. V V. M. M. V. M. OPENBARE SCHOLEN. A. 2e Klasse a. A. Snijder H. Oldemans E. Vrieze rXï’ri/'y 36 37 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 161 122 i 177 177 203 161 lw 2!>l 181 193] 181 2» 191 196 25J 171 171 2051 169 14' 17< 201 19’ 154 260 230 2171 150 224 219 ■JUj 216 !!l0 124 237 223 267 175 185 184 207 157 191 197 205 211 199 213 225 176 187 210 102 207 2)1 267 205 100 241 241 233 1S5 202 255 225 200 206 126 230 239 265 210 194 150 166 168 190 196 191 195 174 257 189 187 238 178 164 197 207 170 144 181 217 189 146 256 243 210 148 214 208 214 210 187 126 216 231 267 174 206 165 153 103 96 102 68 77 55 109 46 56 45 34 73 23 60 21 76 30 28 25 99 32 24 36 18 98 59 92 93 76 49 48 50 60 25 26 85 25 157 199 207 190 187 180 241 193 196 244 177 172 200 202 181 139 175 201 188 141 267 229 217 160 220 218 213 208 186 125 234 235 265 173 200 154 127 104 82 113 73 73 63 86 60 52 50 i 41 80 24 65 26 i 28 28 23 103 35 32 31 21 73 76 94 91 48 50 51 63 35 30 84 19 i 182 178 209 148 187 I 204 260 214 208 208 I 218 180 35 i H. J. Noordegraal i G. Elgersma. M. V. A. Brummel. F. Duiker S. de Vries A. P. Brauckman J. A. Brassinga j A. J. Bruyn. 103 99 109 69 71 47 S3 55 47 48 37 79 25 62 22 70 30 28 23 101 22 26 31 25 96 65 87 93 77 47 46 48 60 24 27 78 21 93 90 93 45 77 53 93 58 54 45 48 67 23 60 19 87 31 50 24 119 38 30 29 29 88 82 94 92 85 50 47 44 59 42 36 72 23 86 29 50 25 112 37 31 31 31 89 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 i 30 31 32 33 34 243 240 220 142 224 239 220 214 196 125 231 243 265 165 208 151 116 99 97 108 45 73 57 95 62 53 44 48 70 20 60 18 103 95 98 48 72 49 122 59 63 39 50 72 22 62 16 87 30 44 23 105 31 26 26 31 90 77 97 91 89 55 45 49 61 38 29 74 26 81 i 93 90 88 i 49 45 I 46 58 39 36 70 24 187 207 270 214 206 208 218 165 192 203 157 204 204 258 197 175 250 245 222 192 205 254 214 205 209 117 212 231 258 1 205 j 206 201 140 152 158 180 211 191 97 94 96 52 74 i 65 103 57 62 39 49 73 21 69 22 30 55 27 45 29 29 33 107 92 98 94 77 49 47 49 58 32 37 68 28 146 194 191 I 231 193 195 236 184 i 175 I 213 202 F. de Vries H. A. Kroese H. J. van der Kraai Ammunitiehaven 10. Korte Lom bard straat 4. Kortenboscli 159 Nieuwe Schoolstraat 22o Lepelstraat 6 Zwarteweg 634 Hemsterhuisstraat 2rf Lijnbaan 38 Rijswijkscliestraat 157 v. Ravesteijnstraat 303 Rijswijkscheplein 38 Bleekerslaan 11 De Gheijnstraat 51 Hoefkadc 101 Vlietstraat 10. Nieuwe Havendwarsstr. Ferdinaud Bolstraat 130 Zusterstraat 121 v. Damstraat 1 Nieuwe Havendwarsstr. 4 Pretoriusstraat 95 Terwestenstraat 105. Kritzingerstraat 203. Langnek straat 101 Nieuwe Laantjes 8 Rottcrdamschestraat 66 Duinstraat (Zuidz.) 10 Duinstraat (Noordz) 55 Vijzelstraat 121 Badhuiskade 27 Wouwermanstraat 1. Wouwermanstraat 3. v. Ostadestraat 249 De Gheijnstraat 150 Fisherstraat 115 Stevinstraat Teylerstraat 126 223 205 200 271 220 215 200 117 221 246 256 195 214 136 144 J. L. van Schic A. Knoppien. J. J. Visser J. W. van Bellen J. G. C. Vegter K. G. Houwen P. J. van Malssen K. Bouma Ch. Krienen 194 200 170 152 181 201 196 107 92 105 66 70 50 80 55 47 46 38 76 19 64 16 78 25 27 I 22 108 29 29 28 24 95 I 64 91 88 79 48 48 43 i 65 I 38 I 28 I 84 21 159 193 196 271 199 165 j 153 245 247 1 2 4 I 5 f 6 8 9 10 11 12 13 I 14 J. de Vries A. Schuur R. H. Dewald J. J. ten Have W. P. Minderman A. C. Stoorvogel J. F. Goudswaard i M. Loovenga P. Willemsc. W. Uitterdijk J. L. Hooftman 200 256 [198 I |163 1251 |234 [217 i 196 '201 253 222 203 205 j 117 204 246 255 l 206 I 20/ I 138 151

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1564