I l J I I 'I 111 53 53 1 107 I 254 j 3 •s i SS V. I M. p WAARVAN KOSTELOOS OP BERLINGEN OP TOTAAL DJ I 15 October. 15 Juli. 15 April. 15 Januari. 15 October. I15 Januari. 15 Juli. M. V. V. M. V. M. M. M. V. M. M. Hondiusstraat 76. 2 123 2 2 79 1 1 s. 12908 2268 2184 2136 2250 2227 2145 I 2223 12670 2329 13522 12336 BIJZONDERE SCHOLEN. B. 80 225' 9 257 10 8 10 9 Westeinde 68 226 12 261 227 254 21 259 81 12 17 12 17 18 15 16 18 Ferdinand Bolstraat 3 278 247 258 250 260 2i 249 263 82 Koningstraat 1 189 189 188 181 182 i; 180 190 83 Z. O. Buitensingel 112 j 214 225 213 216 21 230 206 229 84 247 Prinsegracht 62 249 246 238 243 247 85 het 14 19 17 14 17 11 17 Z. O. Buitensingel 234 14 54 63 61 56 49 62 53 86 53 50 Amsterd. Veerkade 19. 57 58 56 51 58 89 l 3 3 87 88 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. Da Costastraat 42 Mariastraat 1 Jan de Baenstr. 75 (Afd A.) Jan de Baenstr. 75 (Afd. B.) Herschelstr. (Afd. A en B) Bleijenburg 5 Van Ostadestraat 114 WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 73, 111 114 137 121 29 40 74 98 80 108 4 93 273 264 269 267 279 265 1 3 4 108 272 258 276 268 5 1 3 o 89 90 89 R 250 370 448 473 180 265 280 90 115 104 76 90 31 278 552 29 282 556 265 280 32 270 557 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 29 257 536 203 246 367 450 490 190 279 265 75 106 84 87 92 39 59 78 29 257 536 112 129 129 39 71 70 101 3 95 250 249 6 101 247 251 4 3 3 3 3 3 4 3 3 I 127 166 157 74 114 VV armoezierstraat 89-91 Z.-O. Binnensingel 66 Westeinde 99 Westeinde 99 Westeinde 99 Paramaribostraat 21. v. d. Duynstraat 11» 32 270 557 213 267 387 480 475 198 276 268 181 Geopend 2 Februari 1S14. J) 2 1914. 3 September 1914. I 29 2s2 556 j 197 1 I 3 1 CO O teitsscbool Chr. Wesseling, School van het R.-K. Weeshuis. A. J. Meijer. J. J. M. Rischen C. M. Rombouts W. A. H. Kersten H. J. Snackers. P. v. d. Winkel J. G. Galleukamp J. H. Steenmans W. H. D. Hoen J. A. C. v. d. Poel H. M. J. Arendzen 73 941 I Frans Halsstraat 93. 137| Zaaustraat 27 Haagscbe straat 26 Paulus Buysstraat 31 I 278 552 210 257 3701 480 495 184 269 267 j 13016 12381 13084 1241 E. de Vries, School der Ned. Herv. Diaconie J. Pelser, School der Ned. Herv. Gemeente J. P. van der Haas. School van het Herv. Weeshuis J. Lens, School der Ned. Herv. Gemeente A. Renes, School der Vereeniging tot oprichting en instandhou ding der scholen op Geref. grondslag J. Kruijswijk. School van Waalsche Weeshuis W. Heggen, School der Duitsch i Evangelische Gemeente K. Bijlsma, School met den Bijbel. H. Nieukerke, Charitable Socie- 75 G. Kiclder 76 H. A. Avenarius 771 P. Rauwerda 78 S. Postma J. Eigenhui: 15 Apr: 1191

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1566