I 1 i| I i I I H II I 53 53 I I 141 i I WAARVAN KOSTELOOS OP BEULINGEN OP TOTAAL DEI 15 October. 15 Juli. 15 Januari. 15 Juli. 15 Januari. 15 April. V. M. M. M. V. M. M. V. 19 14 13 42 32 32 31 122 115 lit 1348 1368 2334 2284 1420 1505 2248 2308 8662 8312 8344 8666 Totaal T L A T I E. R E C A P I 8302 83" 3532 4534 3565 4637 21220 21332 Totaal 8364| 8503 83021 838'1 21380 20884 21386 20804 HOOFDEN EN BENAMING DER SCHOLEN. WAAR DE SCHOOL GELEGEN IS. 13016 12381 13084 12416 8364 8503 f 12’ 109 143: 191 12908 8312 167 217 19 198 116 12670 8662 183 26 2227 2248 2145 1420 2136 1368 2268 2334 2184 1348 112 32 13522 8666 94 25 143 193 532 145 182 18 6 199 95 30 97 25 17 203’ I08| 14 136 17 200 109 535 146 19( 21 i 191 105 31 15 137 555 152 197 19 5 195 99 42 2250 2284 CD E §o ~5 15 October. 12336 8344 9 135 15 200 171 202: 1 112 20680 22188 Openbare scholen Bijzondere scholen 551 144 197 21 6 197 104 31 103 3504 4602 134| C. M. S. A. v. Oeveren 135! Mej. M. J. C. Klokgieters. 136: E. A. C. van Stekelenburg 137! Chr. L. Wesseling 138 Mej. J. E. Winkler Prins 139| G. J. Vos 140 D. Karsten 141 J. G. Bos 142! Mej. IJ. G. Kutsch Lojenga 143! K. Beujert 144j A. Oosterwijk 3728 4475 2329 i 2223 2308 1505 Adelheidstraat 197 v. Ostadestraat 221 Kerklaan 1 Cornells Jolstraat 117 I Valkenboschlaan 68 Hugo de Grootstraat 77 Gaffelstraat 85 Antonie Duyckstraat 126 I Nassau laan 26 v. d. Eyndestraat 1 I Wolmaransstraat M. V. M. 15 April. M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1568