I 160 1 werkman Ingevolge het mobilisatiebevel zijn van de ambtenaren sedert 1 Augustus 1914 onder de wapenen: 1 Opzichter 2de klasse, 2 Onderbazen en 1 Klerk. 2. Werklieden. Het korps werklieden bestond op 31 December 1914 uit: Mutatiën. Op 31 December 1913 waren in vasten dienst: 74 werklieden. Boschwachters Boschwachter. Eervol werden ontslagen: met ingang van 1 Mei 1914, wegens het bereikt hebben van denöö-jarigen leeftijd2 werklieden met ingang van 1 Aug. 1914, wegens licha melijke ongeschikt heid Weekloon. Betrekking. Minim. Maxim. 1Ploegbaas f 17,40 15,70 1 Tuinman 14,50 1ste 13,50 14,70 15,20 14,- 14,20 13,— 13,70 12,50 f 0,25 p. n. 282 16,80 15,20 Bij boomhak ken 0,07 per uur toelage. Loon op| 31 Dec.: Bijzonderheden. 1914. 2 4 3 3 3 6 1 4 5 3 7 5 10 5 2de Werklieden 2de kl. Losse werklieden 7 17,40 15,10 14.80 14,50 14,70 14,10 13,80 13,50 14,60 14,30 14,20 14,- 14,20 13,90 13,60 13,30 13,- 15.45 14,- 13,10 12,80 12,50 15,- 14,- f 15,60 5: Tuinlieden 1ste kl. 1 11 Tuinman 1ste 16 Tuinlieden 1ste 2de 2de 2de 2de Plantsoenw. 1ste 1ste 1ste 1ste 2de 2de 2de 2de 2de 1 Timmerman 1ste 1 2 1 14 184

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 156