I 1 I m i I I I 53 53 I I. I 2 2 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN gevestigd is. EX ES Inkomsten. ES VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. a—k. Vacature. f 1900; (Bikker (Comelis Adrianusr 1500 1500 1. Meer (Elisabeth) 1250; i»kla (Laurens) 900 1050 Oostmeisen (Jacobus) 'oor de Handwerken: nutt. en fr. hw.i 135, nutt. handw. 120 2 id. 2 185 inutt. en fr. hw. 13ól 2 id. 850 1550 2. Korte Lombard-; straat 4. tijdel(jk Lepelstraat.- Openbare lagere school der 2de klasse. Rang of akte en verdere toelatingen. ris-Feenstra (Elisabeth Anna Catharina) puma (Harmen) iistiaans (Geertruida [Lauwrencia) Rang of akte I en verdere toelatingen. id. id. 135, 1351 135 105 2 2 2 2 2 2 2 2 EX BENAMING DEB SCHOOL. id. nutt. handw. nutt. en fr. hw. nutt. handw. S. 135 90 90 90 2e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e He 12e issen op 34 27 34 86 82 26 40 80 26 25 18 s Als b(j school Getalsterkte der klassen le klasse n n n n n n n n n n n Hollanders (Henriëtte Jos.ai Joh.a) nutt. handw. ■akkert-v. Solinge (Jacoba nutt. en fr. hw.i «Mioist (Louise Petronella) 195 1 2 het school geld. 1500 1100! ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 17001 1700! v. d. Ende (Nelly) Schoevers (Alida Maria) iLandsmeer (Arie Johs.) [Vos (Diewertje) \f 100 100 70! Ammuni- 120 tiehaven. 300 jKf abentink (Jacobus ^Kiigflbertus) ■rtman (Willem Hendrik) ['Al (Emile Maurits ^■bidolph) H Haas (Gerrit Willem ^■'"inelis) |Bf -khuizen (Dirk Johs.) de Gymnastiek: Chavonnes Vrugt (Reinier Willem) teek., gymn hoofdond. vak j. Dipl. Esperanto. onderw.es, nutt. handw. hoofdond. vak handenarb. A onderw.es, vak nutt. handw. hoofdond. vak j. handenarb. A hoofdond. vak j. onderw.es, vakj. nutt. handw. i buggemans-Kool (Anna (Elisabeth Wilhelmina) I' st (Elisabeth Maria !<ieertrulda) l Stejjnvoordt-Adams I Louise Soph. Wilhelmina) hmsveld-Kalis (Dirkje) [ci wey.Nieuwenhuizen i lAianna Davina) ■alle.'- Morra (Henriëtte llendrika) ■i'-U'ise-Veenendaal (Anna 11-va) g- s haik (Catharina) [Geertruida) t'iH'i-i (Louit---11— piiit-H.idemaker (Catharina) Erols (Charlotte Maria) liesheuvel (Pleun(je) I gymn. M.0 =f 15 December 1914: leerlingen. n n n n n n n n n n n Totaal 365 leerlingen. hoofdond., Fr., Duitsch hoofdond. vak j. hoofdond. vak j. onderw. wisk. onderw. wisk., 160) teek., gymn. j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1571