1 I 1 I l I |1 i i 53 53 i het school- i s s g g I g 8 3 3 i 2 I 2 I f jvrfl. KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. Bedrag SOORT Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN gevestigd is. EN EN EN Inkomsten geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 3. Kortenbosch 159. in Saarloos (Christiaan) k Oldemans (Hendrik) f 1500: 1800, 1600 1100 1200 960 1400 1100; ■Voor de handwerken Zwet (Elisabeth Maria) T) r> 75i toor de gymnastiek: 1050, raaymes (Johannes) n n r> n Rang of akte en i verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. n n EN BENAMING kkst-ege (Arend Jan) iddendorp (Harm) hoofdond. Boekh. M.O. hoofdond. hoofdond. Warffemius (Francina Catharina) hoofdond. f 2100 en vrye en ordeoef. ƒ350 vergoedi Fransch. 90 120 120 105 105 105 75 2 j 2 2 2 245; 90| 1201 185| 120 _.*goedi voor huishuii Inutt. en fr. hw. nutte handw. id. id. id. 2 2 id. id. id. id. id. id. tydeiyk nutte handw. id. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd dor school wordt bijgestaan. hoofdond. Je en ordeoef.' handw. Fr. Eng. Openbare lagere school per 2de klasse. op 15 December 1914: 40 leerlingen. 41 40 27 28 32 31 .35 30 21 26 16 18 18 gymn. M.O. hoofdond. id. Boekh. M.O. onderw. hoofdond. i vrye en ordeoefJ I archand (Jeannette Joseph.! I Martine Lambertine) I 'inter (Jantje) I ervaeck-Maaren (Theodora! I Jacoba) I iner-KQhlman (Josine I Hannette Magaretha) <1. Wouden-Bisschop a teertruida Christina Louisa) ■iedyk (Hildegonde Janomina) hese (Johannes) [d. Plas (Coenraad) Wijk (Theodoras Wille- prordus Josephus) hckay (Adrianus) pppéè (Johan Christiaan) teekenen i hoofdond. I jvrije en ordeoef.! handw. hoofdond. vrije en ordeoef.! handw. Fr. J dnderw. handw. onderw. vrjje en ordeoef. handw. id. loordegraaf (Hendrika Adriana) n Totaal 403 leerlingen. Getalsterkte der klassen le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 9a 10e 11e 12e 12a vmk...'VU luiiouwiii luuiuti il ijii-Meeth (Petronella) I ij" k-Zwarenstein (Suzei enard (Henriënte) aforêt (Pauline Marie I Josephine) M i rk 'hristina Frederika) h Hop (Maria Hendrica) I 'inhere (Maria) 'dikheid (Maria Cornelia) layer (Giesje) ■elnidee Alida) Santen (Gerdina Marie) I Kramer (Henri Sicco) Brandenburg (Willem) Mersel (Elisabeth) Adam (Geertruida Johanna) j V1900 1350 1100 jvrije en ordeoef.j schoonschr.M.O. I hoofdond. Fr. 1800' I* 1450. 1840' Se- j Als by dert school 1 Oct.!Ammunitie- Nihil. i haven. 120 ÜO 50 50.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1572