I I I 1 I 53 53 s i B 5 5 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN gevestigd is. EN Inkomsten EK EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 5. Lepelstraat 6. a—k en s.! Brummel (Abraham) ‘ƒ1850; fan Tuil (Hermanns Rut) pen Heyer (Cornelia) fcuyper (Marinus) 1800 p an Aken (Willem) 600 ilojet (Josephine) (tijd) k oor de Handwerken n 2 835 gymn. M.O. J Voor de Gymnastiek: fKeyzer (Christiaan Willem). i Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. T) n n n T> n Openbare lagere school der 2e klasse. 15 December 1913: leerlingen. n n n n n n n n n n hoofdond. (1878) handteekenen vr(je en ordeoef. tan der Meer (Willem Leonardus) nutt. handw. id. 900 1200 1000 900 800 135 120 135 120 90 105 120 2 2 2 2 t 300 100 100 50 50 Als by school Ammuni- tiehaven. 1750: 1550; 1 2 2 2 2 u J5 QQ 2 c o t© S s nutt. en fr. hw. ld. id. nutt. handw. id. 180 135 135 185 135 en op 36 83 36 86 34 30 31 28 24 24 24 18 id. id. id. id. 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e He 12e 13e c ■j S o 5 Roels (J. J.) Steenbuis (J. J.) van Lier (M.) Mullaart (A. J.) Harmsen (M. W) Getalsterkte der klassen oj le klasse n n f 24<x» en i ƒ350 ver^oedin voor huishuuB hoofdond. gymn. hoofdond. wiskunde hoofdond. vrije en ordeoef. slöjd A hoofdond. vrije en ordeoef. teekenen slöjd A hoofdond. hoofdond. vrye en ordeoef. Fransch L. O. onderw. slöjd A 1550j beonarausj I khuddeboom (Gerard J. C.)| onderwijzer I ie Zwaan (Johanna Hen. j I drika) I Visker (Huiberta) ■hijkhuis (Hillegonde A.) [van Baarsel (Helena) 1700; 120O Vollmar (Lina J.) Itegenbogen (Louise A. F.) Jes (Alida C.) Neering-Linke (Mathilde J.) v. d. Horst-Smit (Louise 8. J. P.) ;v. d. Griend (Jacoba P.) fbikshoom (Maria A.) pe Zwaan (Johanna H.) fKeyzer-Florschütz i Theodora) van den Bemt (Anna C. M.) nutt. en fr. hw. Siliakus (Jansje) v. d. Bosch (Maria) Scheen (Pieter) Koster (Pieter) ond.es nutt. hw. vröe en ordeoef. id. id. ond.es nutt. hw. vrye en ordeoef. Fransch L. O. ond.es nutt. hw. vrye en ordeoef. Totaal 390 leerlingen. het school- I ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bygestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1574