1 i I I s 53 53 r 6 6 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. Inkomsten. EN EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 6. Zwarte weg G3b. Duiker (Fokke) 2900 en onneveld (Pieter) 1450 Vries (Fedde) 1200 ekkema—Smit (Maria) 1885 d. Oest (Jacobus Fjje) 1400 op (Catharina Cornelia) 1200 eist (Laurence Eugenie) 800 1300 Voor de Handwerken uni -Stassart (Maria C. H.) nutt. gymn. M.O. 745 Voor de Gymnastiek: lückert (Willem) Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. 41 leerlingen. n n n n Rang of akte en verdere toelatingen. T) n n n r> n ■n Openbare lagere school der 2e klasse. c A K cypers (Hermanns) d. Horst (Evert) os (Yme) oogeveen (Klaas) nnema (Maaike) Vacature. 245 185 185 185 185 185 135 135 170 120 105 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Meyer (Petronella) Verdoold (Hendrik) Boot (Cath.a; Kip (Adriana) ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. a—k, q en s. C 3 cc c u g '5 'S 8 ho 8 31 36 32 30 28 38 24 21 29 24 42 EN BENAMING 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e s 3 X w n n n n Totaal 376 leerlingen. en fr. hw. id. id. id. id. id. nutt. handw. id. ’lateeuw—v. Zelm (Gerritje) nutt en fr. hw. t -j nutt. hand. id. hoofdond., wisk.! f 2900 en gymn. teekenen vrjjo woning. Duitsch. i »Hjn (Jacomina Chr.) 'ölmar (Lena John) erschoor lEllsab. Anta) ijthof v. Rijswijk (Joha. B.) kullings fElisab. Wilh.a) ii-ters (Barbara Bertha) c.i-i ...t struijck (Jacoba) tattler (Christina) te-k witz—Paulus (Johanna) Vacature. I hoofdond. hoofdond. vak. j hoofdond. ivrjje en ordeoef. hoofdond. vrjje en ordeoef. hoofdond., Fr. dipl. slold A. hoofdond. hw. (vrije en ordeoef. hoofdond. Fr. vrije en ordeoef. onderw.s Fr. en Eng. id. hoofdond. Fr. Als bij school 70 Ammunitie- 50! haven. I Bedrag Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse n r> •ƒ1850 1500 1550 1450 r i2o 100

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1575