1 I I f 53 53 I 1 I i 15 15 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN het school- DEK gevestigd is. ES ES Inkomsten. ES geld. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 15. Vlietstraat 10. Schuur (Albertus) ƒ2200 en Voor de gymnastiek gymn. M.O. 900 v. Soest (Johannes Egb.) r> n Voor de handwerken n n r> n Rang of akte en verdere toelatingen, j n r> n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Als bh school Ammuni- tiehaven. a—k en s. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. hoofdonderw. I, m, n, s. 100 70 7,0 S o 2e 3e 4e 5e 7e 8e 9e 10e 11e 12e EN BENAMING £5 S> e 2 e S O le klasse r> n Rang of akte en verdere toelatingen. 27 31 29 21 20 20 27 32 .33 24 ■_.J2b Totaal 326 leerlingen. ^ark (Lamberta J.) Regenbogen (Louise A. F.) Witte (Jacoba Wilh.a) Bouwhuizen (Maria E. J. M.) I’ieterse-Smith (Johanna) Broekhuyzen (Sophia) hselrnarin (Joh.a Everd.a) Hoogenraad (Pieternella) Houwer (Cornelia Joh .a) Korn-v. Schagen (Ger.a A. K.) Boot (Huberdina M. J.) v. d. Berg (Anna Corn.a) ias (Rykje) I Openbare lagere school der 2e klasse. U s 3 s 5^3 §-S o bD boC 03 •gs S>È? fe? ï<5 ^4- k k, t k, t k. t, q onderw. k, j k k k,t k k k k k l,j 1400 1150 1150 1550 1750 1000 1550 1550 10501 Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: 34 leerlingen. v. d. Linde (Christina C.a) f 120 Goudswaard (Joh.a Fr.a) Simonis (Pieter) van den Houten (Nicolaas) 135 1 135 S 135 135 105 135 135 105 120 120 135 90 Angels (Willem) f350 vergoedia; Staveren (David) voor huishuur. 4anije (Bartholomeus) ’hielix (Charles) koekoek (IzaAk) le Recht (Jan Hendrik) Jilenberg (Jan Jantinus) )ouma (Ype) Cniphorst (Aukje) loekstra (Jikke) itndriessen (Corn.a Joh.a) {'.••osterboer (Antoinette Marianne) hoofdond.Z,ïJ'Vl«.V>: id. j 1550, id. i 1650 id. f-l. 1.AA! id. onderw. j i hoofdond. I, j a Ji 1 j- onderw.es fc, j hoofdond.es k, j id. k, j onderw.es k, I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1584