I t I I h if B I 53 53 1 x E c I 4°? 17 17 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN EN Inkomsten geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. •ƒ1700 iwm Etrem (Hubertus Arie) oon (Jan Hermanns) averts (Jan) 1250, rheygrond (Willemina) 1200 bad (Antonia Francisca) 800 135 2 oor de Gymnastiek: 850 ■underdorp (Johannes) gymn. M.O •n n ols (Amoldus Gerardus) diinkel (Nicolaas) DER SCHOOL. n an der Houwen (Maria Sophia) ellinck-Misset (Petronella Goverdina) rince (Johanna Antonia Petronella) ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. id. id. 1450 1400 1250 1300 1520 125oi 90 135 2 2 1 2 2 2 2 2 o 2 Als bij school Ammuni- tiehaven. ak, q en s. EX BENAMING c iC .E E o 2000 en ellinck (Joh.s Mattheus) ƒ.350 vergoedii in Eck (Willem Hendrik) voor huishua r> n n n n n Totaal 398 leerlingen. 1600 1600 Rang of akte en verdere toelatingen. Ten Have (Jan Jacob) hoofdonderwi I wiskunde teek. 'aardt^ksfc’M.oJ 15 December 1914: 42 leerlingen. n Renswoude (Petroma) I nihil 100 120 80 I 50 196 185 120 135 185 135 135 185 I oor de Handwerken: onderw.es nutt handw. id. id. nutt en fr. hw.l nutt handw. id. nutt en fr. hw.| onderw.es, teek.i nutt. handw. an Trierum (Reina) an Scliaijk (Catharina) ■inschoten (Hermine Maria) ■’ally (Anna Wilhelmina) ■rince (Johanna Helena) ■ariot (Adriana Johanna) ■erbrugge (Johanna) ■n Djjk (Gertrude Herm.a) Scholten (Abraham) van Vliet (Jan) van Heems (Jozef) Ligterink (Meta) Rang of akte en verdere I toelatingen. hoofdond. id., Fransch vrye en ordeoef. hoofdond., Fr., vrye en ordeoef. hoofdond., wisk. teek., slöjd I hoofdond., Eng., vrye en ordeoef.! hoofdond., teek., vrije en ordeoef J hoofdond., teek., dipl. zang onderw.es, nutt. handw. onderw’.es, nutt. handw., slöjd, vrye en ordeoef. onderw.es nutt. handw. I hoofdond.es nutt. handw. vrye en ordeoef. onderw.es nutt handw. vrye en ordeoef.: Getalsterkte der klassen le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e ■an der Giessen (Hendrika Wynanda) ■•Vlaanderen (AnnaMaria) Kleyn (Wilhelmina Agatha) 17. Ferd. Bolstr. 130. j Openbare lagere school der 2e klasse. 33 34 34 37 38 33 39 33 27 25 23

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1586