1 I ll 53 53 M i i i 3 11 IK I? i isool i S 20 20 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. Bedrag SOORT Plaats van NAMEN NAMEN waar de school NAMEN gevestigd is. EN EN EN Inkomsten. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. dwarsstraat 4. oelen (Teunis) andee (Jan Joh.s Joost) chenk (Gijsb.a Maria) 1200 foor de handwerken n. hw., P. en M. 150 1 135 2 id. 120 2 120 id. 2 120 id. 2 foor de gymnastiek: 990 gynin. L.enM.O. avoo (Hendrik) 15 het school geld. EN BENAMING DEK SCHOOL. nissen (Pieter) aap (Anna) 1100' 1100 135 120 135 2 2 2 2 2 2 2 2 ieuwenhuizen (Alida Pietemella) 120 120 135 a—k. g en s. 2e 4e 5e Ge 7e 8e 9e 10e He 12e d S3 f 8 105 90 35 2fi 34 27 30 24 15 18 19 27 15 senstra (Anna Cath.a) aas (Rijkje) le klasse n n n r> n r> n r r> r> 1100! 12501 ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Goudswaard (Johannes Fredrik) Rang of akte en verdere i toelatingen. nst (Aletta Maria) d. Burg (Geertruida) erbaan (Willem Gjjsbert hoofdond. 1878 'ƒ18001 Jacobus) ieuwenhuizen (Frans) irgens (Joh.s Bem.s) uller (Hendrik) id. id. nutt. en fr. hw. P. en M. id. id. ch refer (Adr.a Fred.a Louisa) asset (Anna Maria Isabella) ademakers-Kooyman iPetr.a Florina Susanna) leyn (Wilka Agatha) chmidt (Maria Anna) d. Giessen (Hendrika W ijnanda) avestein-Hemmes (Aletta Crista Jacq.a Anna) "koek-Zwarensteyn Susanna) Hop (Maria Hendrika) •uwer (Corn.a Joh.a) fullings (EÜs.th Wilh.a) Bovelander (Evert Jan) Krop (Jacoba Cath.a) Wiersma (Aaltje) Mullein (Elisabeth) Bjjl (Hendrika Maria) Dietz (Bernard G. G.) Nieuwenhuizen (Dina) Bouwhuis (Margje) 1200 bij S3 <5 C<J .5 iv '9 nutt. hw., ond.es P., V. en O. n. hw., P. en M. id*. id. id. i hoofdond., Fr. vrije en ordeoef. slöjd A en B zang hoofdond., wisk. 1400 teekenen slöjd. zang hoofdond. vrye en ordeoef.; id. onderw.es. teek. nutt handw. ond.es, nutt. hw. vrije en ordeoef. slöjd, teeken. ond.es, n. hw., vrye en ordeoef. id. id. Getaalsterke der klassen op 15 December 1214: 40 leerlingen. T> jj n n n n r> r> n r> Totaal 310 leerlingen 20. Nieuwe Haven-* Openbare j lagere school der 2de klasse. I 1700 loooi 1830 hoofdond. 1878 f 2400 en ƒ350 vergoeda voor huishutc Rang of akte I en verdere toelatingen. f 100 Als bfl 50 schooi 300 Ammuni- 2) 120 tiehaven. 2) 100 3) 300 q 50 70|

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1589