I ll 1 i f 1 i! 53 ■"SSX’Su.-- I 53 r J I 1 g, 24 24 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN Inkomsten. EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 24. Langnekstr. 101.1 bldervaart (Andries) 1800 Velden (Johannes Petrus) ir (Haartje Alberta Conua). [ever (Catharina Cornelia) 800 ann (Johanna Aaltje) 1000 ij Istra (Janna Maria) oor de Handwerken 14 leerlingen. n gymn. M.O. n n oor de Gymnastiek: lemer (Johann Heinrich) Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. n n n n r> T> T) n n n v n n Rang of akte en verdere toelatingen. id. nutt. en fr. hw. 120 125 105 105 1 2 i 2 1 2 i 2 2 2 2 2 Openbare lagere school der 2e klasse. hoofdonderw. gymn. Als b(J school Ammuni- tiehaven. Hooftman (Jan J Leendert) 2 2 j a —k, en s. 230 120 155 105 105 2 2 2 2e 3e 4e ó.- 0e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e id. id. id. nutt en fr. hw. cz nutt. handw. id. id. 300 100 100 100 50 f 2600 en ƒ350 vergoediq voor huishuur. 90 90 105 185 Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse n r> n ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 30 23 19- 19 21 27 20 27 27 29 29 28 10 Totaal 335 leerlingen. c 1050, 1000! uy k (Nicolaas W illem ornelis) E-rloop (Jacobusi Leeuwen (Antonie Marinus) rolda (Warner) arbier >k aï01'Stndnka d. Sluis (Tjutte) awyn (Marius Elisal>ertus)’ rolijk (Cornells) (•edheer-Jongedyk (Ytske) hoofdond. handenarb. hoofdond. id. handenarb. hoofdond. j en l hoofdond. j en n hoofdond. I, m, n hoofdond. J, P, hoofdond. onderw. hoofdond. j en k onderw. handenarb. onderw. vak j. onderw. hoofdond. j, k, n nutt. en fr. hw. nutt. handw. nutt. en fr. hw. nutt. handw. id. l n0°: 1200! 1000; I 1300! de Wit (Cornelia Geertruida) f iBlokpoel (Johannes Wilh.s) I Segboer (Leendert) jKoert (Willem Johan) Kuipers (Johanna) 5 iVlSöOi 1700; I* 1650 1450; 1400

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1593