I J 1 i II h i n 53 I 53 r i g M I I i I I g if id. ‘f 25 25 KWEEKE LINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN Inkomsten. EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Openbare 2e klasse. up (Dirk) irrière (Zwaantje) 1350| 1250! ijmenga (Rommert) l'oor de handwerken y 700 gymn. L.O. 1 o 40 leerlingen. £4 y Y Y Y Y Y Y Y Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. 25. Nieuwe Laan- tjes 8. lagere school der Y Y Y n Y Y Y olderman (Anthonie Marinus) reger (Wopke) iiaadgras (Herman [Martinus Reinier) I d. Meer (Jacob) 196 136 135 136 185 136 120 136 105 136 136 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 100 50 50 300 Als by school Ammuni- tiehaven. G cC EN BENAMING I a—k en s. 34 39 30 34 36 32 37 39 31 40 28 Totaal 420 leerlingen. x>l (Wilh.a Corn.a Louisa) ond.s, nul in Vlooten (Adelberta Johanna Cornelia) 'ieffering (Johannes Hendrik) d. Jagt (Hermanns) S. o E I a I O ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school w’ordt bijgestaan. i300| in Altena (Jac.a JohuO laus (Elisabeth) endriksen (Johanna Petrona Gerarda) orsch-Groen (Rachel) leyn (Johanna) nil (Alida) d. Lans (Joh.a Jac.a Adriana) lallée (Wilh.a Alida) ^ally (Anna Wilh.a) aaier Biesje) tol (Wilh.a Coma Louise) an Vlooten (Adelbertha •Ioh.a Coma) wee vacatures. t Boor de Gymnastiek ■orpershoek (Johannes Martinus Jacobus) nutt. en fr. hw. nutt. handw. Vacature PI. v.v.d.Hoofd H. M. R. (juaadgras Cramer (Wilh.a) Hoek (Johanna Martha) iKempe (Joh.s) Koog (Reinsina) (juist (Wilh.a Geert r.a j Hendr.a) id. id. nutt. en fr. hw.’ nutt. handw. id. id. Getalsterkte der klassen op 15 December 1914 le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e hoofdonderw. V1860| hoofdond., wiek, 1800) teek. L.O. hoofdond., vak j 1700; itt. hw. 1500 id. |‘)l«X)i onderw.. vak j ,*5)1250) slöjd A, stenogr. hoofdond. teek. 1600) L.O., slöjd A i ond.es nutt. hw.) 1100) vak j. hoofdond. Fransch L. O. hoofdond. slöjd A hoofdond., vak j wisk. L.O. hoofdond^,vakj, 1100 nutt. handw. fröbelen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1594