1 I i I I I I 53 53 §8 I 28 28 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN het school- DEK gevestigd is. EN InkomsteJ EN EN geld. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. SS. Duinstraat I «zon (Willem) 't Veld (Klaas) 1750 li aart (Jacob Pieter) 1250 1700 rsteeg (Hendrik) 1500 •17501 Rij (Johannes D.) 1600 (hagen (Antonia) 1000 pnburg (Arendje) pcature. lor de handwerken: 135 1 •zon (Geertruida) r— 135 2 gymn. M.O. 16 I or de gymnastiek I (Christiaan Lodewjjk) Rang of akte en verdere toelatingen. 1 EN BENAMING hoofdond. Fransch vak j lansen (Engelbertha ernardina) 800 1000 108 135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 nutt. handw. paed en meth. id. id. a—k en s.l Visser (Jacobus Joh.s) Openbare lagere school der 2e klasse. 90 90 135 135 135 135 75 c c 2 E a. waar de school 2e 3e 4e 5e «e 7e 8e 9e 10e llo 12e ri'-re (Cornelia Cath.a) v. Uijthoven (Comelis) v. Zanen (Willem) Evenblii (Frits) Kooy (Pieter) Getalsterkte der klassen le klasse n r> n T> n r> n n n n n n Totaal 418 leerlingen. f 2200 er. vrije wonij Als b(j school Ammuni- 100 tiehaven. 15 December 1914: 42 leerlingen. n n n n n n ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. id. id. id. id. id. id. id. fraaie handw. paed. en meth. f 900 tydens Mobili satie anders ƒ1012,4 f 100 TO 40 [ay (Antoine) h'c (Simon Leendert) c cd i u c ho •S bo <5 Rang of akte en verdere i toelatingen. hoofdond. (1878) 71850 Fransch L. O. gymn. hoofdond. wiskunde hoofdond. wiskunde L.O. en M.O. Ki hoofdond. boekh. M.O. onderw. hoofdond., vak j •§1750; dipl. slöjd A.B. liaêl (Hubertus Marinus) hoofdond. 1878 Fr., Duitsch hoofdond., teek, slöjd A en B vak j. hoofdond.es, Fr. nutt. handw. onderw.es Fransch L.O. vak j en k onderw.es vak k pens (Corn* Joh.a) yer-Torré (Mathilda Pristina) f's (Neeltje) Jadee (Antoinette Car.a) ■yn I I-odewyka Johanna) E« b-Groen (Roosje R.) ■ver (Adriana) meld (Alida) 34 40 38 41 38 36 .30 38 31 29 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1597