15 Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd de Burgemeester, Voorzitter. Mr. A. J. E. A. Bik, Mr. J. JE. A. Libman, Mr. P. Droogleever Fortuyn, Mr. S. Franzie Berenstein, W. Drees en Mr. J. Ankerman. Vaste commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommenJ. Jurriaan Kok, Voorzitter, Mr. .1. A. H. Baron van Zuylen van Nijevelt, J.J. L. Bourörez, J. A. SiLLEvisL.Wzn. en Mr. Dr. H. J. Romeijn. Vaste commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentefabrieken voor gas en electriciteit: J. C. Jansen, de Wethouder Mr. J. D. Verbroek de afdeeling Onderwijs. de Wethouder Mr. P. Droogleever Fortuyn: de af- deelingen Financiën (incl. Rijks-en Gemeente belastingen) en Verificatie. de Wethouder .1. C. Jansen: de afdeeling Gemeente bedrijven (Lichtfabrieken, Duinwaterleiding, Telefoon en Openbaar Slachthuis). de Wethouder J. Jurriaan Kok de afdeelingen Plaat selijke Werken en Eigendommen en de Visschershaven. de W’ethouder H. de Wilde: de afdeelingen Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, Algemeene Begraafplaats, Rei nigingsdienst, Bank van Leening, Gemeente-apotheek, Pensioenen, Arbeidsbeurs, Werkliedenreglement, Ambte narenreglement, Werkloozenverzekeringen, Openbare Gezondheid en Gemeenteziekenhuis. de Burgemeester: de afdeelingen Algemeene Zaken en Militaire Zaken en de Brandweer. Samenstelling der Commission: Vaste commissie tot het ontwerpen en herzien der verordeningen, betreffende de huishouding der gemeente Mr. J. JE. A. Lisman, Voorzitter, P. J. A. ten Hagen, Mr. G. C. J. Varenkamp, F. W. N. Hugenholtz en Mr. J. Ankerman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 16