M3. Onder de geloosde hoeveelheden zijn begrepen 3.785.085 M3. welke gedurende de maand Mei voor rekening van week, etmaal. 2°. Vaartverbetering. Bij Raadsbesluit van 6 Aprjl 1914 (bijlage 343) kwam de overeenkomst met de H. IJ. S. M. tot stand over de ophooging der spoorbaan en den bouw van drie via- aducten bij de Vaillantlaan, bij de te verlengen Laak haven en bij de Laak of Molensloot. De hiervoor benoodigde onteigening vond voortgang, de desbetreffende wet dateert van 13 Juli 1914 (S. B. No. 323). 13.504.743 3.130.239 447.177 3°. Waterverversching. Aangaande de exploitatie en het onderhoud van de werken der waterverversching valt het volgende mede te deelen: Februari Maart April Mei Te zamen Dat is gemiddeld of of 9.723.174 11.285.907 13.779.050 14.949.579 17.786.003 67.523.713 M3. per maand, Van de uitgebaggerde specie werd aan particulieren, verkocht voor f 2756.40, terwijl aan de Openbare Rei niging en de Gemeenteplantsoenen geleverd werd voor een waarde resp. van f 1398.75 en f 200 De Valkenboschvaart werd aan de N. O.-zijde langs de bouwplannen „Duinrust” en „Laan van Meerder- voort” en aan de Z. W.-zijde daartegenover, gedeeltelijk, van een kaaimuurtje voorzien. De Schenk is aan de N. W.-zijde bij de verlengde 2e Adelheidstraat in aansluiting aan een grondduiker van een kaaimuurtje voorzien. De Waterpartij in het Park Zorgvliet is over de volle lengte met een voetingmuurtje bekleed. De in zee geloosde hoeveelheid water bedroeg: in Januari 164 n r> n n n Y Y Y Y Y Y n Y

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 160