1 I I I 53 I s 53 g 8- 8 31 31 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats EN van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school BENAMING het school- gevestigd is. EN Inkomsten EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Houwen (Klaas Gerlof) ïiiper (Egbert) 1400 ijkhuis (Joh.s) 1350 ichmond (Joh.s) hoofdond., vak j\* 1850 tterspoor (Lucas) 1400 rentsen (Hendrik) 1450 tempels (Johanna) 1000 eeking (Suzanna) 000 loor de handwerken: T) 780 gym. M.O. loor de gymnastiek: |oeg (George) Rang of akte en verdere 1 toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. 31. Wouwennan- straat 1. DER SCHOOL. n n n n r> n r> n r> n n T) T) Msma (Dlbe) Fisman (Roelof) roenewege (Mathijs) '•ster (Marinus) treboom (Simon) 1350 1200 1250 1000 hoofdond. vak j. a—k, q en s. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 195 120 105 105 105 105 105 120 120 105 105 105 105 90 90 d g V S 'z. z. c 1 2 2 2 2 2 o 2 2 2 2 2 2 2 o Openbare lagere school der i 2e klasse le le le le 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e f 2600 en ƒ.350 vergoed voor huisbui Meyer (Jan) Koningsveld (Gerrit) Boersma (Bartholdus) Duyvestedn (Jacoba) n n n n n n n n n Totaal 595 leerlingen. nntt. ea fr. hw. j nutt. handw. id. id. id. nutt en fr. hw. nutt. handw. id. id. id. id. id. id. id. id. 1200 1300 U 5 .2 3 Icrkfll.. wisk., handenarb. hoofdond., vak j. hoofdond., Fr., teek., gymn. hoofdond. Fransch, vakj hoofdond. schoonschr.M.O. ond.es nutt hw. onderw.es Fransch onderw.es BÖf. M.O. A ondei-w.es C- hoofdond., vak j. f 1500 id. hoofdond., Fr., teek., vak j, handenarb. hoofdond. gymn. hoofdond. vak j. [i ts (Froukje) rhmidt (Johanna) Heyningen (Maria) pgholz (Jacquelina) <1. Moolen (Elisabeth) krveer-Moses (Eva) Rantwflk (Alida) I Laar (Johanna) pmen (Christina) roekhuyzen (Maria) i Leeuwen (Louisa) pad (Hermina) f'Jiwenhuyzen (Gebkje) Zwaan (Wilhelmina) rnstra (Anna) Bosch (Johanna) mon (Elisabeth) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse a88 leerlingen r> n f 100 Als by 70 school 50 j Ammuni- 701 tiehaven. b. 89 c. 88 d. 37 e. 38 38 38 32 34 33 37 39 35 26 22 21 31 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1600