i t g I j I I g I 1 I 53 53 f I I a te I 1 I 42 42 I KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN EN EN Inkomsten. EN VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. eitink (Joh.s Theodoras) 42. Hoef kade 99. hoofdond. in Leeuwen (Pieter) 50 Raamstr. 1300 re ra (Johannes Andreas) 1500 Boer (Taeke) rins (Stoven) 1200 foor de handwerken: T> 155 2 740 2 waar de school gevestigd is. het school geld. 1350 18501 Rang of akte en verdere toelatingen. PER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. 5 EN BENAMING van der Laan (Gerrit Cornells Filippus) 2600 en vrije woning) bn Gunst (Alberdina) piïboer (Maria Elisabeth) gymn. M.O. onderw. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 1400; 1000 a akt s en hand^rb. hoofdond., Fr. ƒ1900 slöjd. i 1800 1500 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hn Dorp (Henriëtte Justine Nicoline) vacaturen. ■S o o tXk bevenagel (Hubregt U-'rederik) keker (Lucas) nutt handw. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. nutt. en fr. hw.l 150 135 135 1351 135 135 135 135 135 135 135 hor de gymnastiek: laders (Johannes Allegon- fius Aloysius) Openbare lagere school der le klasse. brk (Lamberta Joh.a) hl (Anna Elis.th Wilh.a) "ira (Henriëtte Hendrika) d. Post (Maria) inyck (Jac.a Catharina) Jongh (Selina) pst (Antje) knop (Carolina) Hop (Maria Hendrika) d. Berg (Anna Cornelia) (iiröfer (Adriana Fred.a Louisa) pl lee (Wilh. All da) hoofdond., vak j teeken., slöjd hoofdond., Fr., Eng., slöjd hoofdond., Fr. slöjd hoofdond. schoonschr.M.O. teek., slöjd hoofdond., Fr. slöjd hoofdond. teek., slöjd onderw.es onderw.8, Fr., slöjd hoofdond.s, Fr. 70; school 50 Achter- de Vlieger Herm.s Corn.s) 120: Als by Kranen (Gerda) 7ni CJ,'bf'rU Rotteveel (Doetje Johanna) de Vries (Gerrit Christ.) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 78 leerlingen. 77 69 68 71 57 Totaal 420 leerlingen. a?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1611