l J I I I i 53 53 I I 1 a s s I 43 43 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats EN van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school BENAMING 1- j: i DER gevestigd is. EN Inkomsten. EN EN geld. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 43. Zieken 13. t 1750 1300 1300 1350 Dieren (Johannes) tia (Minne Jochems) 1700 nit (Jacob) 1350 Buuren (Berendina Bella) 1300 r T> Rang of akte j en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. n T) n n n 41 leerlingen. n T) n T) n n n T> r> Openbare lagere school der le klasse. Keilholz (Christoph Eduard) hoofdond. teekenen vrije en ordeoef. 1500 1600 1250 1 2 2 2 2 2 2 100 70 70 50 Als t>u I school Achter- Raamstr. 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e hoofdond. handenarb. hoofdond. onderw.es id. id. handenarb. hoofdond. teek. L.O. handenarb. hoofdond. wiskunde L.O. handenarb. g) a—k, 7 en a U C 3 nutt. handw. id. id. id. id. nutt. en fr. hw. onderw.s Fransch L.O. nutt. en fr. hw. vrjje en ordeoef. 195 135 105 80 90 70 105 33 21 32 23 29 22 23 15 14 31 30 Totaal 584 leerlingen. Irolijk (Jan Pieter) in I w s Gruyter (Joh. Hendr.) ■lies (Joh.a Cath.a) jkshoorn (Neeltje) rays (Joh.a Frecla Hendr.a) Bergen (Samuel Dingeman) ageman (Hendrik Willem) |*H850 f 2600 en ƒ350 vergoedii voor huishur oor de Handwerken lies (Johanna) jkshoorn (Neeltje) [inker (Jannetje) d. Loos (Suze) Ruyter (Wilhelmina) ranjer (Fenna) klaar (Laura) {Verdoold (Jolua) van der Vlies (Frans) {Bobbe (Jaantje) Neyenhuis (Petronella) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse n I oor de Gymnastiek: I feature. hoofdond. jvrije en ordeoef.{ handenarb. I hoofdond. Duitsch, L.O. vrije en-ordeoef.j hoofdond. teek. L.O. handenarb. hoofdond.s Fransch L.O. handenarb. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1612