r i I I f I I i 53 53 T s s i 1 48 48 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- DER Inkomsten. EN EN gevestigd is. EN geld. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdondorw. Ligthart (Gerard Jan) 1750 1500 1500 hoofdond. 1150 oor de Handwerken: 90 id. 2 eyzer (Christiaan Jacobus) 650 gymn. M.O. j Rang of akte I en verdere toelatingen. r n n n a T. n n nutt. en fr. hw. nutL handw. n. en fr. handw. id. nutt. handw. nutt. en fr. hw. id. nutt. handw. onderw.s nutt. handw. id. 1500 1500 1 2 2 2 2 2 2 2 48. Tullinghstraat 2 en 6. Openbare lagere school der le klasse. hoofdond. handenarb. hoofdond. id. Als by i school Achter- Raamstr. a—k en s. 1800 1750 s 32 8 bc 2e 3e 4e 5e 6e 7e 4e 5e 6e V1900' 135 135 135 135 120 EN BENAMING Mosies (Marinus Gerardus) Visser (Anna Maria) Fresco (Mietje) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse n n y> n B B n n onderw.8 id. nutt. handw. hoofdond. 40 leerlingen. 39 35 35 35 30 15 17 15 15 f 120 70 50 195 135 135 an der Reyden (Gerardus Johannes) an der Hooft (Anna) iassink (Antoinette Cornelia Maria) an Praagh (Jacob) an D(jk (Johannes Pieter Willem) ."tenboom (Johan Adriaan) an Leeuwen (Antonius Martinus) lartering (Wilhelmina) an Trierum (Reina) f 2600 en vrye woning. ool (Anna Elis.th Wilh.a) alis (Dirkje) 'olffensperger (Barbera Johanna) enoist (Louise Petronella) egt (Elis.th Maria Geert r.a) orra (Henriette Hendrika) irnaey (Johanna Marg.a) erbeek Wolthuys (Wilh.a Joh.a Cath.a) uys (Neeltje) a a a Totaal 276 leerlingen. I Rang of akte i en 5 verdere g i toelatingen, I ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. oor de Gymnastiek:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1617