165 per etmaal. week, etmaal. per maand, n n de Gemeente kunstmatig zijn opgebracht, ten einde het grachtwater vóór den zomer zooveel mogelijk te ver- verschen. Niet geloosd werd gedurende de periode der natuur lijke loozingen, van 1 Januari tot ultimo April, wegens te hooge zeestanden, bij 26 getijden, en wegens vorst bij 14 getijden. Op 1 Juni werd ingevolge de vergunningsvoorwaarden van Defland, de, op 4 Mei aangevangen, kunstmatige loozing voortgezet. Het electrisch gemaal werkte tot 1 October dag en nacht met vol vermogen, behoudens van 5 tot 12 Augustus op welke dagen slechts met één machine werd gemalen in verband met maatregelen, die genomen werden tot het inlaten van water van Deltiands- op Rijnlands boezem ten behoeve van de militaire inundatie. Ook op enkele andere dagen, waarop één der machines in herstelling was, geschiedde de bemaling met één machine. November December Te zamen Dat is gemiddeld of of Juli Augustus. September Te zamen Of gemiddeld De natuurlijke loozingen hadden, met uitzondering van sommige dagen, waarop loozing werd belet door te hooge zeestanden (48 getijden), geregeld plaats tot den laatsten dag van het jaar. De in zee geloosde hoeveelheid bedroeg: in October Onder de geloosde hoeveelhedenzijn begrepen 22.118.690 M3., welke voor rekening van de Gist- en Spiritusfabriek De hoeveelheid in zee geloosd water bedroeg: in Juni r n n 18.134.170 M3. 17.250.968 20.270.954 16.317.556 71.973 648 M3. 589.948 18.749.936 M3. 17.283.483 16.744.527 52.777.946 M3. 17.592.649 4.015.711 573.673 fl n n n n TJ

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 161