I I f I i l I i i f 53 .1 F 53 iv< s s I hoofdond., vak j VI850 handenarb. A stenografie udenaarden (Jan Johannes hoofdond., vak j -u-ï wisk. L.O. handenarb. A hoofdond. vak j wisk.. teek. L.O.| handenarb. A hoofdond., vakj wisk., teek. L.O. hnd^rb. A en B a S 51 51 HOOFD DEE SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkomsten. Es ES ES gevestigd is. 8 geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. hoofdond. Openbare 51. Boylestraat 20. 1650 Cornells) ongers (Pieter) 1650 ükkerveer (Karel Gerrit) 1550 1450 1350 1100 1100 1100 900 1150 r vakj en fc 150 1 2 105 2 i 120 2 120 2 gymn. M.O. dipl. H.B.S. 3-j.c. 762,50 Openbare la—k ens. Oosterkamp (Johannes) lagere school der I le klasse. n r n n n n r> n n n n n n n Rang of akte en verdere toelatingen. cholten (Johannes Hendrikus) 2 2 2 2 2 2 f 100 100 50 50 ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Rang of akte en verdere toelatingen. O bo ès "o DER SCHOOL. 75 75 EN BENAMING 700 800 600 135 105 90 105 Als bij school Achter- Raamstr. nutt. en fr. hw. paed. en meth. id. n.h., paed. moth, nutt. en fr. hw. paed. en meth. nutt. handw. nutt. hw.. paed. n. en fr. handw. 185 paed. en meth. 90 90 75 Ivan Dam (Lambertus) IDool (Maria S. C.) Brands (Hendrika) de Jong (Arie) i':iit.i>ys(Elibertus Jacobus) hoofdond., vak an der Burgh (Pieter) rdmann (Jacoba Theodora) mmerman (Willemina) (gink (Maria) ihermer (Alida) raus (Hendrika Catharina) ƒ2300 en ƒ850 vergoed] voor huishuu n. en fr. hw.,p.m. id. id. nutt. handw. paed. en meth. 1UV1UV11U., VtUKJ. handenarb. A hoofdond., vak h.arb., Fr. L.Ö. hoofdond.es vak j. en k hoofdond.es Fr. L. on M.O. A hoofdonclSjVakk dipl. H.B.S. 3-j.c. onderw.es vak j en k hoofdond.es vak j en k handenarb. A d. Laan (Maria Aartina) onderw.s vak k g< rsma (Janke) (tydelijk) id. m Hooff (Geertruida onderw.es Martina) (tijdelyk) vak j en k oor de handwerken hröter (Adriana Frederika n.h., paed. meth. b (Alida Catharina) <1. Klashorst (Emma Adol- ond.es nutt. hw. ■ma Lucrétia Cunegonda) paed. en meth. •rlram (Maria Henriêtte) - lenstra (Anna Catharina) ■ner (Jenneke) iritsen (Lucrétia Coenra- iina Adriana Hubertina) demakers-KooiJman (Pe- ond.es nutt. hw. ronella Florina Susanna) paed., v. en o.oèf. imsen (Johanna Louisa 1 Wilhelmina) I els (Charlotte Maria) aafland (Cornelia) osdorp (Petronella) (tijd.) ■stelaars (HelenaC.L.) (tijd.) ■]mg (Anna Marie) (t(jd.) ■oor de gymnastiek: ■n der Smit (Everhardus ■Willem Johannes) o 58 U H 3 ‘5 C ë-s sJ CS 02 02 N c 5 l g n n n n M Totaal 501 leerlingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1914 42 leerlingen. 37 41 42 40 40 38 42 40 35 88 30 20 16 le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e He 12e 13—14e 15-16e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1620