i J 1 I. 53 53 I 1 fi 8 *Z818ol •g I O i 3 i 53 53 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. bes (Joh.s M.s) Smelt (Gerrit) Maasdam (Pieter) 2000i van Wyk (Corns.) i8oo han Heumen (Hendr.) iHeytze (Maria Joh.a) 1700 1500: ‘§1950, ■‘ronk (Joh. Adr.) 1800 C.L.O. foor de handwerken M.U.L.O. gymn. M.O. 600; ^oor het teekenen: font (G. A.) 600 teekenen M.O. fctraub (Helena M.) tvoeleman (Kitty M.) ■’ol (Dirk) foor de gymnastiek: tikkelman (J.) Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Openbare burgerschool. f 3100 en vrije woning. id. id. nutt. handw. id. id. nutt. en fr. hw. a-q en i 2 2 2 2 2 2 c ■J- E a EN BENAMING 2050 18501 33 leerlingen. n n n n n n n Totaal 270 leerlingen. mippenburg (Joh.a B.) an Zwet (Elis. M.) •ggink (Fred.) tTwey-Nieuwenhuizen (J.) Ichoevers (Petr. G. M.) loses (Eva) Iruigom (Ma J.) vacature) hoofdond. Fr., Duitsch Engelsch wiskunde L.O. van Dyk (Julia K.) Schlahmilch (Jo M. C.) jKrflller (Jo M.) E o J-tf hH cö êu JE 73 tx 3 43x5 8§ 3© O^3 w o o ^8 o. c e o 8 53. K. Lombard- straat 11. 85 34 34 34 31 27 25 hoofdond. Fransch L.O. Engelsch L.O. Duitsch M.O. hoofdond. vrije en ordeoef. Fr., Duitsch L.O. hoofdond. Fr. en Eng. L.O. hoofdond. Fr. Duitsch, Eng. wisk. L.O. onderw.s Fr. Duitsch Eng. L.O., zang.! onderw.s Fr. I Eng. L.O. ond.s, Fransch, I D., Eng. L.O. I hoofdond. j*( vrije en ordeoef.; Fr- Duitsch, Engelsch wisk. L.O. hoofdond., Fr., Duitsch, Engelsch L.O. slöjd, teek. L.O. vrije en ordeoef. Getalsterkte der klassen op 15 December 1914 f le klasse n n n n n r> n n ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e \f 300’ KI. 1-7 70 f 24 p. jaar 50’ voor het le kind, 20 voor i het 2e, ƒ16 voor de volgende j kinderen uit hetzelfde 1 gezin. I Voor de 8e I en 9o kl. i fS2enf2&\ nutt en fr. hv.t 195 If 135 90 135 185 I 105 90 van gj i het school-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1622