f I ,2 3 l\ I f I i a I 4-5 I 53 53 1 I 8 I II 25 +1 56 56 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKE LINGEN. SOORT Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- Inkomsten. EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 1 pValdkötter (Charles Louis) van Andel (Joost) 56. Waalstraat 32. 1650: 1800, kan Rozendal (Arjen) 1900 18501 •f1550 id. id. 120| 2 m oor gymn. M.O. 7001 I' oor het teekenen 2701 f 1950. feeu wisse (Henri Petrus) Blok (Jean Baptiste) Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING 1 2 Openbare burgerschool. DER SCHOOL. hoofdond. Fr., wisk. Weber (Johan Jacobus Anton) teek. Iboetseeren M.O.1 120 105 105 2 2 Jostveen (Hendriks •Johanna) xruyt (Catherine) 2e 3e 4e 5e 6e 7e 7e a b id. id. oor de handwerken: 105 75 a—I, o,p, q en s. 1800j 1700' id. id. id. 2 2 Bedrag 33 36 32 32 28 12 22 33 leerlingen. n n v n n n n Totaal 228 leerlingen I c de gymnastiek: lückert (Willem) Rang of akte i en verdere toelatingen. nutt en fr. hw. 260 id. 120 ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Wünstok (Willem) v. Duyneveldt (Gerarda Wilhelmina) ’an Os (Wilhelm) i f 100 ƒ6 per 1 I 50 3 maanden, ƒ5 2e kind f 4 elk vol gend kind uit hetzelfde gezin. I b s 2 .2 g *5 5 ■- -g> Sg ,ÏS o o 'O O 8 hn Aken (Martinus Aclrianus) ƒ2900 en ƒ350 vergoeding voor huishuur. hoofdond. Fr., Eng., wisk. onderw. Fr., zang hoofdond. Fr., Eng. hoofdond. Fransch tuinbouwk. hoofdond. Fr., zang wiskunde gymn. L.O. teekenen L.O. hoofdond.s Fr. Engelsch ond.es, nutt. hw. Fr., Eng. handenarbeid hoofdond., Fr. vrije en ordeoef. slöjd H (öllmar (Lina Johanna) B iukrn-Zimmerman (Anna I Geertruida) [om-van Schagei I (Gerardina Albarta) .aforét (Poulina Marie Jos.a) ■au Weid (Agatha Christa) ■ervloet (Louise Jaconiina B Maria) ■erbeek (Elisabeth Sara) ■ruyt (Catherine) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914 le klasse n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1625