j i I 1 I 53 53 5 1 g o - 3 I 57 57 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats NAMEN NAMEN NAMEN Inkomsten. EN EN ES gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Vreeburg (Johannes) leoo! 1700j ■tniann (Henrietta Marg.al 1200 nutt. handw. 275 1 id. 105 2 gymn. L.enM.O. 900 2 Mor het teekenen: pndt (.1 ohannes Abraham) 900 2 i! 32 leerlingen. n n n n n n hoofdonderw. i Fransch, Eng. wiskunde ƒ2900 en vrye woning. id. nutt. en fr. hw. 1950 1950i 1350' 135 120 135 135 135 2 2 2 I van het school geld. EN BENAMING 32 32 32 28 32 17 13 Rang of akte en verdere toelatingen. handteekenen L. en M.O. Rang of akte en verdere toelatingen. 2 2 [Heshusius (Christina Gerarda) van den Berg (Jan) DER SCHOOL. a—Z, o,p, q en s. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. oor de gymnastiek: miers (Willem) 8 7 5p 5 ff 8 2e 3e 4e 5e 6e 7e 7e c5 Falckstraat llbj id. id. id. c 5 E o a ■l"P-rv<,l-st (Maria Frederika Gerdina) ■uber (Maria Johanna) Irinkman (Abraham Marinus Frederik) tbels (Augustinus Marinus) waar de school oor de handwerken: «maat (Sophia Concordia Theodora) asset (Anna Maria Isabella) nedvoik (Reina Cornelia) -mines (Aletta Christina Jacqueline Anna) rosten (Alida Anna) olgen (Geertruida Hendrika) :ruys (Carolina Sophia Mathilda) I* 2000 120 24 p. jaar voor het le, 100 ƒ20 voor het 2e en 16 voor ieder volgend kind uit een gezin. Openbare burgerschool. hoofdond., wisk.*/20ö0l Fr., Eng. hoofdond., Fr. wisk., gymn. handteekenen hoofdond., Fr., wisk., Duitsch hoofdond., Fr. id. wisk. vrije en ordeoef. boekh. M.O. onderw.s, Fr. hoofdond.s, Fr. Eng., Duitsch nutt. handw. vrjje en ordeoef. onderw.es Fransch nutt handw. vrije en ordeoef. ■Vcyman (Marinus Joh-S) Bernê (Johannes Pieter) Gunst (Frederik) 5 Getalsterkte der klassen op 15 December 1914 le klasse n n n n n n r a b Totaal 218 leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1626