i 1 I I a I i 53 53 s vaooo s I g I ji if 60 60 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- BN Inkomsten. ES EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ’1 van Spronsen (Martinus) 120; [van Damme (Pieter) fonnega (Eliza Hendrik) 4 1800; 1700 W oor de handwerken 150 1 135 2 135 2 1051 2 105 2 1351 2 120; 2 gymn. M.O. 750! F1 -Aken (Martinus Adr.) 900 20 Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. «O. van Merlen- straat 67. teekenen M.O. boetseeren nutt. handw. paed. en meth. nutt. en fr. hw. paed. en meth. en fr. hw. teekenen L.O. nutt. handw. paed. en meth. nutt handw. paed. en meth. nutt. en fr.hw. paed. en meth. nutt. en fr.hw. paed. en meth. 1500 11001 Als bü school Alexander- 100 plein 14. hoofdond. Fransch L.O. schoonschr.M.O. ui Knort (Bernardus Hendrikus) ■lakker (Rinze) ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. c ■2 C' o 2e 3e 4c 5e 6e 7e tuD 8 EN BENAMING a—k, l, o, Baars (Komelis) p, q en s. Bn$ 37 38 36 38 34 22 oor de gymnastiek ■oeg (Willem Daniël) het teekenen: I Rang of akte j en verdere toelatingen. 16 leerlingen. n n n r> n n Totaal 240 leerlingen ■.••ver (Maria Hendrika) ■»ebaal (Wilhelmina Johanna) a ƒ2900 en vrije woning. Openbare burgerschool. I letz (Johanna A. W.) k-noist (Louise P.) |L i Paea d.uwliuyzen (Maria E. J. A.) nutt. I ikshoom (Maria A.) I "ogenraad (Petronella) I in de Griend (Jacoba P.) I i rbeek Wolthuys (Wilhelmina J. C.) van de Vjjvor (Petronella \f 300 Christina) Brandon (Johanna Cath.a) ’tHart (Louise Wilh.a) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914 le klasse n n n r> n hoofdond. Fransch L.O. hnd.arb. A en B.| dipl. zang hoofdond. 1800 Fransch L.O. j vrije en ordeoef. hoofdond. 1900 Fransch L.O. vrye en ordeoef. han denar b. A 1 dipl. zang hoofdond. Fransch L.O. 1 hoofdond. Fransoh LO. wisk. L.O. teekenen L.O. handenarb. A dipl. zang ond.es, nutt. hw. ond.s, Fr. L.O. vrije en ordeoef.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1629