I I j 53 53 L._ II 61 61 I I i i 1 oor het teekenen Ifferich (Francs Wilh.s) - - 8 r-< s HOOFD DER SCHOOL. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats NAMEN NAMEN NAMEN Inkomsten. EN EX gevestigd is. EX VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Dekkers (Emilie Charl.e Carols (IzaAk) 1850 Jochem (Agatha Louise) 1800 nutt. handw. id. 75 2 id. 75i 900 gynin. M.O. teek. M.O. 800i 29 leerlingen. r n n 61. Van Swinden- straat 14. n n T) n n n I Rang of akte en verdere i toelatingen. hoofdond. Fransch Wiskunde de Goede (Adr.s) de Bruyne (Pieter) ter Horst (Roelof) 1 oor de gymnastiek raafland (Gillis) id. id. nutt. en fr. hw. Rang of akte en verdere toelatingen. 2 2 2 2 i 2 f van I het schooi- DER SCHOOL. 75 120 1900 1600 'S tD O c 36 36 37 29 25 18 c A X S EN BENAMING Broekhoven (Wilh.a Louisa) waar de school n T> Totaal 210 leerlingen 195' 1 120 120 120 ƒ2900 en i ƒ350 vergoeding voor huishuur, i slöjd hoofdond. I Fransch, wisk. slöjd hoofdond. Fransch 1 vrije en ordeoef. hoofdond. i Fr., gymn. onderw.es Fransch Duitsch Engelsch hoofdond.es, Fr. vrije en ordeoef. nutt. handw. I Openbare burgerschool [Neyenhuis (Joh.s Leon.s) Haaxman (Sytje Anna Elizabeth) nutt. handw. id. Voor de handwerken tach-van Breemen (Henr.e 1 Fred.a Petr.a) Kleyn (Wilh.a Agatha) Van Hoften (Joh.a Corn.a) Lieffering-Koene (Wilh.a I Ant.a Alb.a) flansveld-Beck (Joh.a I ComA) Kap (Maria Alb.a) fenders (Joh.a Petr.a Maria) [vacature ((jdelijk) pijndels-de Jongh (Ger.a Gertr.a Died.a) I M i M i hoofdond., Fr. 1950 Engelsch i hoofdond., Fr. 1900 1800 Getalsterke der klassen op 15 December 1914: le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e eerste, ƒ20 100 voor het I tweede, ƒ16 voor elk vol- gend kind I uit hetzelfde I gezin. a—l. o,p, Harberts (Dirk) i <1 en s. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1630