i 1 I N I 53 53 s 63 63 I I 5.2 gs j oor het teekenen 7°: ONDERWIJZERS BOOED DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN het schoöl- Inkomsten. EN EN gevestigd is. EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Mielart (Karei) f 2900 en Johannes) It 1800 I860 Beekman (Dirk Johannes) 1850 1450 v. Julsingha (Betto) 1650 Kniphorst (Jacoba) 1450 gymn. M.O. 850 handteek. M.O. 800 ƒ2900 en I ƒ350 vergoedinj le klasse n n n n n n n «3. Koningin Emmakade 4a. Rang of akte en verdere toelatingen. Reebeen (Franeiscus Hubertus) nutt. en fr. hw. id. nutt. handw. I Rang of akte en verdere toelatingen. id. id. 2 2 2 2 2 DEB SCHOOL. Bles (Theodoor Anton Reinier) Schregel (Hendrik Willem Jacks) 1 2 2 2 90 75 105 u CL C cc g JO G I s E o EN BENAMING 2e 3e 4e 5e fe 7e 8e 1600 Als by school n. en fr. handw. 260 135 waar de school 135 I 135 I a-1,o, p. I Jongejan (Willem I q en s. Johannes) Openbare!’ burgerschool Voor de handwerken khambach (Joh.a Hendr.a) Iroekhuysen (Rebecca) i Bekkum (Gijsberta) 1 lendriksen (Joh.a Petr.a Ger.a) ieters (Barbara Bertha) <1. Mije (Maria Hub.a Elisabeth) teynmetz (Wilh.a Corn.a) i fittenberg (Cath.a Susa) terke (Adriana) Veerman (Hermina Anna) 1001 Wittenberg (Ida Wilh.a) 70 'Veldhuizen (Cath.a I 70Korte Lom- Elisabeth) bardstr. 11. S> 3 I si •fg 8.8 G si ’Sc l& h "<D E G 'C g /ƒ2050 hoofdond. Fr., handenarb. gymn. zang kwoeksch. hoofdond. Fransch hoofdond., teek, vrije en ordeoef. Staatsex. A hoofdond., Fr., teekenen vrije en ordeoef. hoofdond., Fr. vrye en ordeoef. hand.arb. A. hoofdond., teek. Fransch L.O. vrije en ordeoef. handenarbeid dipl. zang hoofdond.8 Fransch L.O. vrije en ordeoef. nutt handw. prombet (Albertina Jacoba) ond.es nutthw. Fransch vrije en ordeoef. Toonkunst I ehferich (Franc.s Wilh.s) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: 34 leerlingen 27 37 39 32 33 19 ond.s, n. handw. nutt. en. fr. hw. S 135 nutt. handw. I 135 hoofdond. Fransch gymnastiek voor huishuur. V n r> n r> n r> Totaal 227 leerlingen ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Boor de gymnastiek fcnderdorp (Joh.s) bardstr. 11.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1632