I I ll I I g i 1 I o 1 t 53 53 I I 3 s t I I 65 65 ONDERWIJZERS HOOFD DER SCHOOL. door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school EN Inkomsten. EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. p’kenia (Gerardus Jacobus) f 24MM) 1800 1450 emits (Jan) imit (Johannes) 1150 1650 1800 1400 oor de Handwerken 325: 1 90 2 n 150' 2 105 2 n 90 2 135 2 «>00 joor de Gymnastiek: ’kkelman (J.) DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. teek. L. en M.O. Wnteek. M.O. a b hoofden d. Fransch wiskunde hoofdond., Fr. a—kt j l, o, q en s. °°r het teekenen 'vald (Petrus) EN BENAMING 24 26 26 26 22 11 16 24 leerlingen, n r> r> n n Totaal 175 leerlingen. !vi950' gymn. L.enM.O.| Openbare burgerschool kloosterman (Laurentius Joh. WiUi.) Stapel (August Fred. Louis) cliwencke (Johannes Jacobus) «5. K. Lom hard st raat 7. Keen (Johannes Martinus) l"in (Cath.a Wilh.a Charlotte Louise) bbertson (Willy) ’Weyerman (Georgina f I Pietemella) van Zwijndrecht(Petronella) van def Toom (Elisabeth) 300 24 per jaar,. p. kw. bij 120'; vooruitbet. j 70te voldoen, i •Voor het 2e kind uiteen-1 zelfde gezin! bedraagt i het school* geld f 20r I voor elk I volgend kind f 16 per jaar. lalm (Cath.a Joh.a) hn Hofton (Joh.a Com.a) dier-Burger (Com a Adr.a) touwen (Louise Marta Johanna) teeuwen (Johanna Maria) rarenstein (Suze) vacature. nutt. en fr. hwJ paed. en meth, nutt handw. paed. en meth. nutt. handw. paed. en meth, nutt. handw. paed. en meth, nutt. en fr. hw. paed. nutt. handw. paed. en meth. I het school- Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 7e id. J teek., gymn. hnd.arb. A en Bi zang.cand. jur. hoofdond. Fr. 1600 gymn., zang hnd.arb. A en B, hoofdond., Fr. j vrye en ordeoefJ handenarb. A onderw. wisk. i Fr. L. en M.O. A Engelsch hoofdond.es nutt. en fr. hw. onderw.es, Fr. i Engelsch, zang nutt. handw. handenarb. A I i Rang of akte en verdere toelatingen, j I hoofdondorw. f 2900 en I Er., E.. Hoogd. !/350 vergoedi™ wiskunde j voor huishuur.® teekenen i V Landbouwk. i I I Fr. M.O. A I f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1634