I 1 1 I I i 1 i r 53 I f 5 53 z I o 69 69 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT l Bedrag Plaats van g NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomsten. EN EN gevestigd is. EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. *H950 3007*24 ’sjaars. 6». Kepplerstr. 301. 1900 p d. Werft (Wytze) 1700 H'dstra (Yeje) Wi-'PIH>rt (Eugenie Joh.m 14<m>; bijk (Marg. Louise i 1200 vacature. poor de Handwerken: gym. M.o. 650 'oor het teekenen: 'ik Willem Hendrik) 650 Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. EN BENAMING Rang of akte en verdere toelatingen. Natzijl (Corn.s Willem Josephus) Openbare burgerschool. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. lEki ring (Joh.s Franc.») ::~L z 32 leerlingen. 32 37 40 r 34 29 23 Totaal 265 leerlingen. 135 140 105 90 105 90 Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klassen le r b 2e .‘le 4e 5e 6e 7e a—k, l, o. Stortenbeker Jr. (Ary p. q en Willem) Harthoorn (Aletta Corn.a Elis.th) v. d. Straat (Alberdina) Zwart (Nic.s Arie) Donker (Anna Marg.a) v. Leeuwen (Hendnk) 2 2 2 2 2 2 I 2 70 70 ioor de Gymnastiek: Anders (Joh.s Allegondus Ahiysiua) nutt. handw. jnutt. en fr. hw. nuttige handw.1 id. id. id. hoofdond. f 2900 en Fransch L.O. vergoedintr voor huishuur. rlmann l.loh.a Everzina) ■vailing illenr.e Maria) ■.uty- r (Giesje) d. Marei (Badje) ■"iiklieid (Mar.a Coru.ai Zwaan (Alida Jac.ai vacaturen. hoofdond. Fransch L.O. wiskunde L.O. gymn. L.O. hoofdond. Fransch L.O. vrije en ordeoef. dipl. zang handenarb. hoofdond. Fransch L.O. i Duitsch L.O. Engelsch L.O. wisk. L.O. vrye en ordeoef/ hoofdond. 1450 Fransch L.O. i vrije en ordeoef.j hoofdond.es Fr. en Eng. L.O. nutt. handw. onderw.es Fransch L.O. vrije en ordeoef. hand- en lijn- teekenen M.O. j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1638