i I 1 i I I i I i 1 i i 53 53 I It I L s 1 70 70 ONDERWIJZERS HOOFD DER SCHOOL. door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school* Inkomsten. EN EN gevestigd is. EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Mout (Ariel 1800; van Noord lArem Baars (Rokusi slöjd 1200 h>or de handwerken: 2 I gymn. M.O. Mndrager (Jan) 700| 750 DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING 70. Copernicus- straat 159. Openbare burgerschool. 29C0 en .‘150 vergoeding a b |Ho«»geveen (Anna Maria I Sophia) [Timmermans (Theresia/ teek. M.O. (Ma en Mi)] 75 501 ld. id. id. id. id. id. id. 1 0. p, q en a. 32 leerlingen. 84 34 39 36 v 38 17 16 Totaal 241 leerlingen. 1800 1500 2e 3e 4e 5e He 7e 7e Voor de gymnastiek: Mulder (Frederik) Rang of akte en verdere I toelatingen. hoofdond. Fransch _v vrije en ordeoef. voor huishuur, zang toonkunst oor het teekenen I •Straatmeyer (Jan Paulus Hermanns) van Loe (Willeml stof tzer (Antonins Johannes Petrus) Bosz (Maria) Xabotz (Maria Joh.a Bertha) Rypstra (Lodewijk) iVerbruggen (Jacobus Joh.s) jBrouwer (Hendr.s Adr.s) 300 f 24 p. jaar 300 voor het le. 300 ƒ20 voor het 2e en 16 voor ieder volgend kind uit óen gezin. Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse r> (’«elder (Cath.a Christina)! nutt. handw. van Schayk (Catharina) Waerd (Adriana Elis.th); Barendregt (Anna Maria) Homberg (Maria) Bouwer (Cornelia Johanna) van Riet (Anna Frederika) Pas (Theodora Engeltje) Witschey (Willem Frederik) hoofdond., Fr. ‘ƒ1950 gymn. L.O. hoofdond., Fr. 135 1 j 135 2 135! 2 135- 2 I 120 2 1201 2 105; 2 75 2 id. hoofdond. Fr. L. en M.O. A: 1 vrije en ordeoef. hoofdonderw. 1600 Fr. M.O. A 1 hoofdond.. Fr., I 1550, 1 slöjd hoofdond.es 1600, Fransch hoofdond.es Fr., Eng.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1639