I r s I I I I 1 53 53 g 1 I i g 1 g •g I 73 73 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN Inkomsten. EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. f 2900 en voor huishuur! kramer (Marton» <1. Meer (Jochem) Zooien (Jan Everhardus) 1600 r. Buren (Jan) Falter (Joukje) 1700 phont (Johanna Sara) 1550 1270 h oor de handwerken 105 id, 2 «50 gymn. M.O. teek. M.O. «50| 1 2 oor het teekenen Bot st (Gerrit Adriaan) EN BENAMING DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere I toelatingen. 73. Vinkensteyn- straat 141. Openbare burgerschool. nutt. handw. id. id. id. id. (zie boven) a—I, o.p, Laban (Anthony) 7 en s. gymn.. teek, di pl. zang ƒ24, ƒ20 ƒ16, half geld en kosteloos. 105 90 i 75 120 100 70 2 2 2 330 120 I hoofdonderw. 2900 en ■Menburg (Arie) Fransch, wisk. 350 vergoeding ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Ide Ridder (AnnaCornelia) I, de Gunst (Pietertje Hendr.a)[ Witmans (Johanna Wilh.a' Christel.) Schayk (Catharina) Veen (Agnita Everdina Elisabeth) nkum-Groeneveld (Hen- riette Adriana Cornelia) Greef (Elisabeth Maria) raafland (Cornelia) ettmie (Louise Sophia) d. Stigchel (Marrigje "banna) d. Stigchel (Marrigje Johanna) 1 «or de Gymnastiek 'I. Smit (Everhardus illem Johannes) Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse 34 leerlingen. 2e 3K 3e 39 4e 39 5e 34 6e 29 n 7e 27 n 12 Totaal 252 leerlingen. hoofdond.. Fr. /’ItlöO vrije en ordeoef. handenarbeid hoofdond., Fr. 16001 vrye en ordeoef. hoofdond., Fr. 1650 Engelsch vrije en ordeoef. handenarb. hoofdond., Fr. vrye en ordeoef. i hoofdond., Fr., 1700 Duitsch, wisk. vrije en ordeoef. handenarb. hoofdond.es, Fr. vrije en ordeoef. onderw.s, Fr. vrye en ordeoef. nutt. handw. zang, toonk. ond.s. Fransch. nutt. handw. handenarb.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1642