t I t i 1 I i i I 53 53 i i t t i 75 75 HOOFD DER SCHOOL. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN’ NAMEN NAMEN waar de school i het school- EN Inkomsten. EN EN gevestigd is. geld VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. "iik tArij» jKielder (Gerrit) f 24 75. Hondiusstr. 76. p, q en s. [alk (Gerrit Sytze) 1600 lademakers (Jan Hubrecht) 1350' 1450- hn (Helena) 1100 joor de handwerken: 1 l’z (Elisabeth J.) IK) 2 i gj’mn. M.O. 600 600i '<>r de gymnastiek: 'i 'Willem» DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. hn Poelje (Abraham I Gerrit) hoofdond. Fr., Engeisch Openbare burgerschool. de Wit (Willem) jde Vries (Antje) 2 2 2 2 8 g EN BENAMING 160 135 185 135 90 600 Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse 31 leerlingen. 2e r 31 3e r 35 4e 37 5e 29 6e 26 r 7e 25 r Totaal 214 leerlingen. oor het teekenen •rg"r (Gerrit) teekenen M.O. - ui der Horst (Andreas •Johannes) ■in der Sei (Maria Alida ’■ornelia) (tijdelijk) ince (Joh.a H.) Rop (Maria H.) 11 *ot (Adriana J.) 'I. Loos (Suzanna) Bemt (Anna M.) hoofdond. j f 2700 en Fransch L.O. 350 vergoeding handteekenen voor huishuur. dipl. Toonk. vrije en ordeoef. leinian (Maria Geertruida) nutt. en fr. hw. meth. nutt. hw., meth. n.h., paed. meth.! nutt. en fr. hw. paed. en meth. n.h., paed. meth. Leeuwen (Wilh.a Elis.th) f 120 100 50 ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. KWEEKELINGEN. I7T650 i vrije’ en ordeoef. hoofdond., Fr. 1550 geschied. M.O. vrije en ordeoef.; hoofdond. 1600 Fr., zang vrije en ordeoef. hoofdond. I* 1600 Fr., Duitsch handteekenen I hoofdonderw. Fransch. wisk. f i vrije en ordeoef. hoofdond.es Fr.. Eng. vr(je en ordeoef.- nutt. handw. slöjd A hoofdond.es Fransch nutt. handw. onderw.es vrije en ordeoef. nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1644