I g I c i s i I f •g I f 53 53 1 ij i ^oor het teekenen: I g I r s 78 78 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINREN. SOORT I Bedrag - Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- EN Inkomsten. EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. V2O50 Postma (Sikke) f Hoogland (Fimme) 1800 1700 1400 'bons (Paulina Henriette) 1350 <500 000 000 1914: gymn. M.O. 360 tackwitsz (Frederik) teek. M.O. 600 Rang of akte en verdere toelatingen. i Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. ƒ2700 en ƒ350 vergoeding voor huishuur. I van Ewijck Metar (Hel.a •Suzanna) Goudswaard iJoh.a Kar.a) B antel (Anna) Z EN BENAMING ■Hyner (Corn.a) 'Tolk (Carta Hendr.a) Westerduin (Willen Michiel): o g Van Kuyk (Corn.s Gysb.a) hoofdond. Fransch L. en M.O. Engelsch Duitsiöti vrije en ofdei^ef. d'Engelbronner (Maria Elis.th) I nuxi. nanu Koudijs (Joh.a Maria Louise) hoofdond.s hoofdond. Fr. Eng., Duitsch vrije en ordeoef. zang hoofdond., Fr. i* Engelsch vrije en ordeoef.! hoofdond.es, Frd i Eng.. Duitsch i I nutt, handw. I nutt. handw. j vrye en ordeoef.; ond.s, Fransch j Eng., Duitsch nutt. handw. i vrije en ordeoef. ondeiw.es vrije en ordeoef. onderw.es vrye en ordeoef. onderw.es I vrije en ordeoef. foor de Gymnastiek: <1. Gugten (Pieter) ONDERWIJZERS door wie liet Hoofd der school wordt bijgestaan. 300l f 40 p. j. I 70 ƒ35 voor het! 100 tweede ƒ30 Ivoor elk der [overige kind [uit ’t gezin. Getalsterkte der klassen op 15 December le klasse 40 leerlingen 2e 35 3e 37 4e r 28 5e 24 6e 18 7e J_4 Totaal 196 leerlingen a-g, s en t. 78. Haagsche str. Openbare 26. burgerschool l voor meer uitgebr i Lag. Onderw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1647