I i 1 -r.—I- 53 53 I 4* 1 I f 79 79 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Plaats NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN Inkomsten. EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Eigenhuis (Jan) voor huishuur] schoonschr.M.O.: 11001 (Adriana) 2035; poor de handwerken f""l (Caroline) 315i •'u at uo> b)or het teekenen Leening (Teunis) 600i 1 onderw. a» DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING hoofdonderw. Fransch teekenen a—l, o, p, q en s 36 leerlingen. 29 29 33 30 22 9 10 6 I 8 2 S ■8 n Totaal 204 leerlingen. f 2500 en ƒ350 vergoedinj Jansen (D. J.) Grondhoff (Anna) (met akte) Ronner (Emma Corn.a) (met akte) teekenen M.O onderw. r.ui Tongeren (Hendrik) Openbare burgerschool 79. Paulus Buvsstr.' 51. i :n. en fr. handw. j ['oor de gymnastiek Getalsterkte der klassen op 15 December 1914: le klasse le a 2e 3e 4e 5e 6e ♦te 7e ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan, i Bedrag van s g .3 I het school-, c 70/24 lekind, - /20 2e kind, /16 elk vol- i gend kind i uit ’t zelfde gezin (P- jaar). I hoofdond., Fr. •ƒ2050 teekenen slöjd A en B schoonschr.M.O. l’iainkamp (Coert Hendrik) hoofdond., Fr. 1550 I I teekenen pitman (Helena) I onderw.es Fransch nutt. handw. hoofdond.es Fransch Duitsch, Eng. wisk., teek. nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1648