168 door een houten schot afgescheiden en in het afgeschei den gedeelte werd een plafond gemaakt. Aan het havenkantoor werden 7 tochtramen aan gebracht. In dit gebouw werd gasverlichting aangelegd en een vaste kast op den zolder gemaakt. Tusschen de voorkamer en de keuken werd een verbinding gemaakt. In het dienstgebouw der Gemeentewerken werd een fonteinbak met aan- en afvoer aangebracht. 5°. Brugge n. Het onderhoud van de bruggen en het verfwerk der ijzeren binten had in eigen beheer plaats: het overige verfwerk werd openbaar aanbesteed. De gewone onderhoudswerkzaamheden bestonden in hoofdzaak in het herstellen en vernieuwen van dekken, het schoonmaken, afbikken en verven van de ijzeren binten, het herstellen en invoegen van metselwerk en het schoonmaken en smeren van de machinedeelen der beweegbare bruggen. Aangezien door de aanwezigheid van houten kokers onder bruggen voor kabels en buizen moeilijkheden ten opzichte van het onderhoud der ijzeren binten werden ondervonden, zijn hand in hand met het schoonmaken en herstellen van de bruggen, de hinderlijke houten kokers vervangen door gewapend beton constructies, en wel bij de bruggen: N.W. Buiten singel bij de Westerstraat (Z. W. trottoir) en Brouwers gracht. De dragende constructiedeelen van de brug bij de Rijnstraat werden versterkt. De dagzijden van de landhoofden van de brug Spinoza- straat werden voorzien van granieten blokken. Het overgebleven metselwerk van het Zuidelijk land- hoofd van de voormalige brug over de Loosduinsche Vaart tegenover de De-la-Reykade werd geheel uit gebroken, terwijl aan het overgebleven metselwerk van het tegenover liggende landhoofd een versterking van dam wand en een verankering werden aangebracht. De bouw der brug over het Kanaal tusschen de Laan Copes-van-Cattenburch en de Carel-van-Bylandtlaan is, evenals die tusschen Z. O. Buiten- en Z. O. Binnensingel bij het Lamgroen gereed gekomen. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 164