i i i f 53 r 53 I I 1 102—103—104 102—103—104 HOOFDEN DER SCHOOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 102. Paulinastraat 4. a—o Schellekens (Maria Cornelia) Loomans (Maria) Cottaar (Hendrika Catharina) Neujean (Sophie) 103. Hekkelaan 197. iMommera (Johanna Catharina) hoofdond.es. k, l, j ond.es en k 104. Oude Molstr. 37. Heeremans (Maria) iJollie (Maria Christina Geertr.a) Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Bijz. gesub. school gew. L. O. R.-K. school voor meisjes M. U. L. O. a—fi en l hoofdond.es nutt. handw. Borst Pauwels (Anna Agnes Maria) Bartholomeus (Maria Elisabeth Hubertina) Barends (Beatrix Maria) Leenhouwers (Wilh.a Maria) Kalkbrenner (Maria Elizabeth) Meysing (Susanna) Balvers (Maria) hoofdond.es en k id. ond.es, k en l ond.es, k ond.es ond.es, k ond.es ond.es, k en j De eerste 2 klassen f 30 per jaar, de volgende klassen f 40 per jaar. Ie en 2e kl. f 30, 3e t/m6ekl.f40, 7e, 8e, 9e kl. ƒ60 per jaar. R.-K. bijz. gesubs. meisjesschool voor M. U. L. O. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt by gestaan. hoofdond.es Fransch L.O. Engelsch L.O. nutt. handw. vrije en ordeoef. dipl. H.A. dipl. Fransche handelscorresp. hoofdond.es Fr., Engelsch nutt. handw. dipl. H.A.. dipl. handelscorresp. hoofdond.s, wisk. L O. boekhouden M.O. onderw.es, Fransch vrije en ordeoef. onderw.es, Fransch Hoogd., dipl. handelsc. onderw.es, Engelsch vrye en ordeoef. handenarb., handelsc. ondei-w.es, Fransch Kouwenhoven (Cornelia) Coene (Cornelia) Baudain (Catharina) Haussmann (Maria) Hofstede (Margaretha) Liester (Elisabeth) van Wijk (Jacoba) van Breugel (Helena) Termin (Marie) Casteleijn (Hendrika) Planken (Maria) Coebergh v. d. Braak (Theresia) van Velsen (Anna) van Oosten (Else) van Boxel (Maria) Welter (Army) Burgerkinderen 15 ct. p. week. Minvermogende kinderen niets of eenige centen naar vermogen. van Daalen (Johanna) Lansink (Hendrika) Hiep (Maria) Snoek (Anny) v. Woerkens (Johanna) Ubbink (Jacoba) Herstel (Elisabeth) v. Haasteren (Helena) van Glansbeek (Christina Helena) Hoogestyn (Johanna Maria Hendrika) ’Graus (Henriette Hermina Maria) Valkenhof! (Louise Johanna Maria) Hoogeveen (Anna Maria) de Jóng (Hendrika Adriana) Neujean (Maria Sophie Jacoba) Meysing (Suzanna Maria Petronella) iSchneider (Josepha Maria) de Roy (Petronella Maria Am.) v. Wijk (Antonia Wilhelmina Hendrika Maria) Evers (Hendrika Johanna) v. Breugel (Anna ApoIonia Cornelia) v. d. He(jden (Paulina Theodora Maria) Hilling (Anna) Kerstens (Johanna Maria) Huyts (Maria Hubertina) iKrujjssen (Cornelia Maria Martina) Walstra (Margaretha Maria) iSmeelen (Elisabeth Theodora) Welie (Johanna Hendrika) lond.es, Fr. L.O., nutt.hw. Gregoire (Catharina) i ond.es, Fr. en Eng. L.O. nutt. handw. ond.es. nutt. handw. id. ond.es, Duitsch M.O. in. handw., v.en ordeoef. ond.es, Fr. L.O., nutt.hw. dipl. Esperanto. ond.es, Fr. L.O., Eng. L.O. nutt. handw. Fransch M.O., dipl. Fransche handelscorr. teek. L.O., dipl. toonk. nutt. hw., vr. en ordeoef. onderw.es, Fr., Eng. nutt. hw., vr. en ordeoef. dipl. handelscorresp. 'ond.es, vrije en ordeoef. Iond.es, nutt. hw., Hoogd. Fr. M O., vrije en ordeoef. teekenen L.O. dipl. Piano (Toonk.) nutt. handw. id. ap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1654