I f f I I I I I 53 53 R r I' 110—111 110—111 HOOFDEN DEE SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 110. Luth. Burgwal 13. a-q onderw., Fransch ie Zwaan (Jannetje) 111. Verhulstetraat 109. ie Groot (Gerardus) lanszen (Johanna Magdelena) Unions (Lena Elisabeth) I Vateler (Elizabeth Neeltje) Rang of akte en verdere j toelatingen. DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdond. Fr., Duitsch Eng., wisk. A'es te rink (Gerrit Jan) Göpping (Johannes Carel) 'roedhard (Maria Petronelle Margaretha) ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Da Costa-school Chr. school voor M. U. L. O. o EN BENAMING hoofdond., Fr., Duitsch onderw., vrije en ordeoef. hoofdond., Fr., wisk. onderw. i Wemerman (Klaas) hnelik (Jacob) van Dooren (Nicolaas) van Luyk (Pieter Anthonie Naboth) i van Willigenberg (Louis Gijsbertus) Knap (Magdalena) Bijz. Ctir. school voor 1 M. U. L. O. f 7.50 p. 3 mnd., i waarbij f 1.50 voor iedere vreemde taal 110 pCt. korting ivoor 2 kinderen ;en 15 pCt. voor 3 of meer kinderen i uit één gezin. hoofdond.es, Fr., Eng. vrye en ordeoef. onderw.es, Fr., Eng. nutt. handw. onderw.es, Fransch Duitsch, Engelsch nutt. handw. ondenv.es, Fransch nutt. handw;. s,t Ouwejan (Gysbert Adriaan) Bijb. I gesch. I boekh. I handels- rekenen 'wiep (Jacob) ie Vries (Wilhelmina Carolina) ’/rger (Johanna Alida) Zhyf (Pieter Jacobus) /an Eek (Karel) )uran (C. A.) Dreeven (Wilhelmina) hoofdond., Fr. L.O. Fransch M.O. A Duitsch en Engelsch L.O.; vak j onderw., Fransch L.O. I wisk. L.O. onderw., Fr. L.O. onderw. Fransch en Engelsch L.O. onderw.es, Fr. L.O. 1 Engelsch L.O., vak k hoofdond.es, Fr. L.O. vak k hoofdond.es, wisk. L.O. onderw.es, wisk. L.O. i vak k onderw.es, vak k en j i gymn. M.O. teèkenen M.O. boekhouden M.O. handw. Ie, 2e en 3e I I leerj. f 50 p. j. I 4e, 5e en 6e i leerj. f 60 p. j. I 7e, 8e en 9e leerj. f 70 p. j. Voor het 2e kind uit hetzelfde gezin 25 pCt. I korting, elk volgend 30 pCt. korting. •oedhard (Willem) O hoofdond. Fransch L.O. j Duitsch L.O. Engelsch L.O. Moolhuyzen (Dirk)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1657