I I ,1 1 I 53 53 112—113 112-113 HOOFDEN DER SCHOOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school gevestigd is. EN EN EN VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 112. De Ruyterstr. 3f5. Vredendaal (Gerrit Comelis) ïanssen (Comelis Johannes) 113. Surinamestraat 25. Fr. Boers (Elizabeth Charlotte) Bouscholte—Schouten (Jacoba) het school geld. Rang of akte en verdere toelatingen. DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Robijn» (Mari nu» Johannes Franciscos) de Haan (Mezer) ie Muynck (Johannes Elbo) Brinkman (Hendrik Johannes) Wolters (Claudius Gerardus Johannes) {erling (Johannes Jacobus) ■ode (Frederik) teekenen M.O. onderw., teek. M.O. f 150 per jaar 10 voor boeken van Nieuwenburg (Hendrikus Petrus) X nd nessen, (Adriaan Willem Hendrik) Berends (Albertus Adolf) tense (Jacobus) lofman (Dirk Jans) Buurman (Willem Frederik) de Vries (Dirk Reinder Fedde) Petit (Franciscus Petrus Johannes) ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. EN BENAMING a-k, I, Blöjd Z Bijz. niet-gesubs U.L.O.-school. onderw. vak j j onderw. onderw., Fr., vak k hoofdond. vak j hoofdond., Fr., vak j hoofdonderw. gymn. M.O. Velthuvs (Johan Adrian us Willem) van Zant (Johannes) Hey boom (Maurits) Best (Suzanna Catharina) (tijd.) Heringa (Jacobus Johannes) Bolk (Sebastiaan Diderik) Pierhagen (Arie) van Nieuwenhuizen (Gerardus Christiaan Eugeniers) Heyligers (Gustave Hubert) Laagland (Gerhardus Ages) I a—J, L m, 1 o,p, q en s.i j hoofdond. I teekenen L.O. vrye en ordeoef. Holste (Johan Adolph Elias) dipl. slöjd id. hoofdond., Fr. L.O. slöjd A en B vrije en ordeoef. van Waard (Jacobus Johannes) onderw., vr. en ordeoef. Jongensschool voor M.U.L.O. van het Dep. ’s-Grav. der Mij. tot I Nut van ’t Algem. lie en 2e kl. ƒ65) 3e en 4e ƒ70 i5e en be ƒ80: 7e kl. 100. i 5 korting voori '2 kinderen, 10% korting voor 3 kinderen, 15% i korting voor 4 j of meer kinde- ren uit hetzelfde] gezin. j hoofdond., Fr. Eng., Duitsch Gans (Willem Herman David) Jansen (Willem Jansz) Maas (Henrleus Petrus Johannes) Andringa (Johan) Mirande (Johannes Franciscus Antonius) hoofdond., Fr., Eng., Duitsch hoofdond., Fr. hoofdond., Fr. wisk. L.O. hoofdond. vak j Fr. L.O. en M.Ó. hoofdond., Fr. vak j en s slöjd A hoofdond., Fr. onderw., Fr., vak j i hoofdond., Fr., vak j onderw., Fr., vak j 1 hoofdond., Fr., vak i slöjd A hoofdond.. Fr. onderw., Fr. L.O. vrye en ordeoef. onderw., Fr. L.O., Eng. L. O., Duitsch L.O., Fr. M. O. A, vr. en ordeoef.] onderw., Fr. L.O. Fr. M.O. A en B vrije en ordeoef. onderw., vr. en ordeoef.] id. onderw., Fransch L.O. slöjd, vr(je en ordeoef. hoofdond. Fransch enEngelsch L.O. onderw.es. vrije en ordeoef., nutt. handw. onderw., gymn. L.enM.O. hoofdonderw. gymn. M.O. onderw.es, nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1658