t i I I i 53 53 I - 114—115—116 114—115—116 HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 114. Noordeinde 107. Huntings (Klaas) 'tudde (Franciscus) v. d. Elashorst (Emma Adolph.epnderw.es, nutt handw. 115. Nassaulaan 26. f 250 p. jaar I’ostma (Gerrit) lansen (Cornells) 116. 2e Schuytstr. 332. L Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. hoofdond. nutt handw. vr(je en ordeoef. wisk. L.O. Fr. L. en M.O. A slöjd A Hameetman (Reinder Pieter Gerard) Bellaart (J.) Mailde (J. G. J.) van den Dool (J. M.) van der Linden (D.) Eellinga (H. C.) van Lohuyzen (Th.) Zondag (Berend) Delvoye (Johannes Jacobus) Hey ligers (Gustaaf) lirandes (Adolf) 'eldenrust (M.) a—k en Ide Graaff (Johannes Dirk l—q Nicolaas) Reinders (Eildert) Ba Ifoort-S wart wout de Hoog (Johanna Maria) Rietdijk (Maria Cornelia) Oberg (Jacoba Johanna) Boerman (Willem Everhard) Bisser (Pieter) Roetert Frederikse (Jacobus Anthony) B(jz. school voor M.U.L.O. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. s EN BENAMING q en n van Wijngaarden (G.) slöjd van de Pieterman (G. J.) van Rosmalen (W. G. F.) Schijf (P. J.) Wouters (S. M.) Kalkman (C.) Kleyn (Geertrui Hester) Mettrop (Josephus Alphonsus) innuon 'r.vr’ïr.kl iel Niet gesubs. byz. school voor M.U.L.O. Ie en 2e kl. ƒ60, I 3e en 4e kl. ƒ80, •hoogere kl. ƒ100. j aardr. en geseb. M.O. Doctorandus Ned. taal en letterkunde Hoogd. M.O. A en B Engelsch M.O. A i hoofdond., vr. en ordeoef. Fransch L.O. en M.O. A Engelsch L.O. onderw. j Hoogd. L.O. en M.O. A I Eng. L.O. en M.O. A i doctor wis- en natuurk. j hoofdond., vr. en ordeoef. i ond., vrije en ordeoef. teekenen M.O. le—5e kl. ƒ100, 16e en 7e kl. ƒ120, 8e kl. 150, 9e kl. f 200, bet. p. kwartaal. hoofdond., Fr. Duitsch, teek. Lucretia Cunegonda) Ranneft (Nanne) cand. Ned. lett. Mohr (Bertha Emilie Henriette) onderw.es, nutt. handw. Duitsch L.O. en M.O. A en B ■hoofdond., dr. plant- en dierkunde dr. plant- en dierkunde i onderw.es, handt. M.O. I kunstgesch. en persp. gymn. M.O. nutt. en fr. handw. onderw., wisk. L.O. i aardrijksk. M.O. Kix en Q onderw.es, Kiv I Fransch M.O. A en B hoofdond., Fransch L.O. Engelsch L.O. en M.O. A en B Ki en Kv doctor Ned. lett. a—h, k, l, Kutsch Lojenga (Ypkje q en s, Gijsberta) slöjd De nieuwe meisjes- i school: 5-jarige cursus i i v. voortgezet onderwijs hoofdond., wisk., Fr. hoofdond., Fr., gymn. teekenen hoofdond. ond., vrije en ordeoef. onderw., teekenen gymn. M.O. ond.es, vrije en ordeoef. ond.es, Fransch vr. en ordeoef., nutt. hw. onderw.es, Engelsch gymn. M.O. Engelsch M.O. A hoofdonderw. wisk., Fransch 1 Engelsch Hoogduitsch Kloosterman (A.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1659