53 53 I 117—118 117—118 KWEEKELINGEN. HOOFDEN DER SCHOOLEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school- DER gevestigd is. EN EN EN geld SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Nederbragt (Anton Friedrich) Floor (Johannes Jacobus) de Vries (Regnerus) Pleiter (Jan) brans (Jan Roelof) Moene (Frans Lodewijk Thomas)- f 100—400. Byz. niet-gesubs. school’ a—r on s Ivan der Spek (Willem vnnr I. «n M TT T. O voor L. en M.U.L.O. Klinkenberg (Pieter) Kok (Willem) i Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING a~k, l, m,!Looyen (Looy) n. o, pent I hoofdond., Fr. Eng., Hoogd. hoofdond., Fr. wisk., gynin. Taanman (Wilh. Gers.) Taanman (Johan Aid.) Casteleyn (Comelis) leeth (Auke) Hoegen (Petrus Cornells) Eskes (Gerrit Hendrik) Kuyvenhoven (Vincent) Izeriderik (Joannes) Kooi mans (Adriaan) Weinberg (Anna Antonia) 11S. De Perponcherstr. 101-103-105. Byz. school voor M.U.L.O. De Groen-Van-Prinste- rerschool. ONDERWIJZERS door wie het Hoofdeer school wordt bijgestaan, j 117. Van de Spiegelstr. 23. s Van ƒ42 tot ƒ66 per jaar met sterke vermin- I dering voor meer leerlingen uit één gezin. Looi jen (Arnolda) de Roos (Helena) van den Brink (Jan) Flemer (Joh. H.) van Zwet (Elizabeth) Viets (Jeannette) Verschoor (Elizabeth) van Gelder (Catharina) Joosten (Alida) 8wagerman (Elizabeth) Marescot (Francois Eugene) Nieu wkamp (Pieter Jacobus) van Maaren (Ryk Joh.s) Weyne (Willem Marinus) Florschiitz (Frans) Valkenburg (Joh.s Freder.) van Paassen (Wilh.s Johs.) van Loen (Caroline) de Jong (Jacob) Tulleners (Joh.s) Eering (Johanna Louisa) Verburg (Marinus) hoofdond., Fr. wisk. L.O. en M.O. boekh. M.O. vrye en ordeoef. hoofdond., Fr., Hoogd., Eng. hoofdond., Fr., Eng. Hoogd., wisk. L.O. hoofdond., Fr., Eng. hoogd., slöjd, teek, vrye- en ordeoef. hoofdond., Fr. Eng., Hoogd. hoofdond., Fr.. Eng. id. id. hoofdond., Fr. hoofdond- Fr., teek, vrije- en ordeoef. hoofdond., Fr., Hoogd. onderw.es, Eng. nutt. handw. onderw.es, nutt. handw. onderw.es hoofdonderw. gymn. M.O. nutt. eii fr. handwerken id. nutt. handw. id. id. id. onderw., wiskunde onderw., Engelsch onderw. onderw., Fr. M.0‘, Eng. teek., gvmn. Fransch M.Ö. A en B Doct.s wis- en natuurk. Duitsch M.O. ond., Fr., gymn. M.O. Staatsinr. M.O. Kxi Q teek. M.O. scheikunde M.O. Kni id. hoofdond.. Fr., D., wisk. boekh. M.O. handw. L.O. hoofdond., gvmn., vakj slöjd hoofdond., Fr. i geschiedenis M.O. Kvm Engelsch M.O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1660