I I i 53 53 i I 119—120 119-120 I HOOFDEN DER SCHOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van NAMEN waar de school NAMEN NAMEN het school- DER gevestigd is. EN EN EN geld. SCHOOL. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Booghmans (Anna Frederika) Duiker (Lucie) Zwagers (Johanna) 120. Sweelinckstr. 59. j de Voogd (Maria Clas. Joh.) hoofdond.s, Fr. L.O. Mohr (Bertha Emilie Henriette) Ligthart (Marie) 24 Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING lif>. Sweelinckstraat 22 en 24. hoofdond.s |Fr. en Eng. L.0 nutt. handw. Meyboom (Elisabeth Maria Amalia) Sniders (Anna Geertruy) dipl. inuzieksch. (Cath. v. Rennes) ond.s wisk. L.0. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. a—o, g, s en t iRiegen (Hermine Petronella Maria) Schroot (Maria Petronella) Niet gesubs. bijz. school voor meisjes L.0. en M. U. L. O. Kroese (Jeanne Josephine) v. Malsen (Wilhelmina) Weber (Fenna) Dr. Hardenberg (E. F.) Tasseron-Broekema (Jantine) 11e, 2e, 3e, 4e kl. f 60, 5e en 6e kl. I f 80, 7e, 8e, 9e 10e kl. f 100. Voor het 2e en elk volgend kind I uit één gezin f 10 verminde- i ring. a—q,sent jHaaxman (Anna Suzanna bijb.gesoh.i Mathilda) kunst- 1 geschied. i Hlöjd Mussche (Hélène Ubrique Pauline Jacqueline) Boogaard (Adna) Kroere (Jeanne Josephine) Bruigom (Ida Joh.a) Bloemhof (Ankje) i hoofdond.s Fr. I Eng. Duitsch Handw. N. en S ond.es Fr. Eng. Duitsch le en 2e kl. ƒ80, 3e, 4e en 5e kl. 100,6e kl. ƒ120, 7e—11e kl. ƒ150. Gesubs. bijz. school voor M. U. L. O. ond.s, Fr. L.O. Duitsch L.0. Eng. L.O. nutt. handw. vrije en ordeoef. ond.s, Duitsch L.O. Duitsch M.O. A en B kunstgeschiedenis nutt en fr. handw. ond.s Fr. L.0. Eng. L.O. Eng. M.O. A nutt. handw. Fr. M.O. A en B hoofdond.es, Fr. Duitsch, handw’. ionderw.es, Fr., Duitsch, handw. van Ek (Christine) onderw.es, Fr., Eng. Goffin van der Star (Clementine' onderw.es, handw. j Emilie Catharine) LaRivière (PetronellaJeannette)ionderw.es, Fr., Duitsch.» handw., handenarb. onderw.es, Fr., Fng., i M.O. A, handw. onderw.es, Fr., M.O. A onderw.es, Fransch Engelsch M.O. Fransch M.O. A Duitsch M.O. A teek. L.0. teek. M.O. boekh. M.O. natuurk. gymn. M.O. onder.s Fr. L.0. nutt. handw. vrye en ordeoef. de Bruyn Ou boter (Margaretha) ond.s Fr. L.O. Eng. L.O. Reyst (Klara Frederika) onderw.s, Fr. L.O. Fr. M.O. A n. handw. Sinitt (Lamberta Hendrika onderw.s nutt. handw. Johanna) Gunning (Aleida Joh.a) van de Poll (Barbertina) Donner (Nicoline) Lagerwety (Emma Alida) W erleman (Clara Surie Hermine)! Rang of akte en verdere I toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1661