I i 53 53 121—122 121—122 g HOOFDEN DER SCHOOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. EN EN EN geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 121. Koninginnegr. 26. van der Haas (Gertrude) van der Horst (Willemine) 122. van Speykstr. 34. Rang of akte en verdere toelatingen. DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING Niet ges. byz. school. i a—iji-o, 'Tinholt (Catharina Maria) s en t. hoofdonderw.es Fr.. Eng.. Duit, •nutt. en fr. hw. 1de Baan (Anna Maria) I Boonacker (Johanna Petronella) van Syn (Petronella) Beschóor (Elisabeth Marion) ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. a—t met Ruinen (Geertje Wemerdina) i uitzonde- j ring van den vak- kenr? en rbis. Byz. gesubsidieerde Meisjesschool voor M.U.L.O. van Heyningen (Petronella Jacoba Maria) Eggink (Jeanne Jacqueline) Rivoire (Marie Madeleine) Eggleton (Henriette Louisa) Bridge (Amy) Weber (Fenna) Stortenbeker, (Joh.) Hallo (Dr. J. J.) hoofdonderw.es i Eng. en Fr. L.O. Eng. M.O. A nutt. handw. Bovenlander (Martina Jacoba) [Ketting Olivier (Jeanne Gertr.) Spoor (Charlotte Johanna) ivan den Burg (Anna Petronella)’ [Meses (Constance Petronella) ivan Eyken (Nannie Elise) IStortenbeker (Johanna Adriana) Ritter (Wilhelmina Rosetta) iPosthuma (Marie) iEshuys (Adriana) le kl. f 100, elke volgende I kl. f 10 meer dan de voor gaande. I Voor 2 of meer kinderen uit één gezin 10 pCt. korting. Betaling per kwartaal. Buiten de jaar- lyksche con tributie van ƒ10 bedraagt het verschuldigde voor eiken leerling: le en 2e kl. ƒ50, 3e, 4e en 5e kl. 65, 6e. 7e, 8e en 9e kl. 80. hoofdond.es., nutt. hw. Eng.. Duitsch M.O. A. van Heyningen (Adriana Corn.a) onderw.es, nutt. handw. Fransch, Engelsch ondei-w.es, nutt. handw. Fransch ionderw.es, nutt. handw. Fransch. Engelsch id. ionderw.es, nutt handw.' Fransch onderw.es, nutt. handw. Fransch, Engelsch Fransch M.O. A Engelsch M.O. A en B teekenen M.O. boekh. M.O. gymn. M.O. natuurkunde ihoofdond.es, Fr. M.O. A i. onderw.es Fr. L.O. Duitsch L.O., Eng. L.O. [teek. L.O., nutt. handw.: hoofdond. onderw.es Fransch M.O. A en B Duitsch M.O. A Engelsch M.O. A teekenen M.O. gymn. M.O. nutt. handw. slöjd A en B Engelsch M.O. A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1662