I I 53 53 126 127—128—129 126—127—128—129 HOOFDEN DEK SCHOOLEN. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Plaats van waar de school NAMEN NAMEN NAMEN het school- gevestigd is. ES ES ES geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. plein 7. 127. Gondelstraat 31. a—i, k, m Ito Winkel (Hendrik Willem) a—i,k,l Tjepkema (Arjen) 128. Daguerrestr. 173. Homan (Hendrik Abel) Treffers (Pieter Jacobus) 129. Stadh.plein 28. f 60-300. Treffers (Anna) Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DEK SCHOOL. Elout v. Soeterwoude- I school voor L. O. en Fransch. te Winkel (Berendina Wilh.a) Roels (Joh.a Petr .a Jac.a). van der Schoot (Ebel) Schoustra (Roelof) Agterhof (Herman Johan) Gelderblom (Johannes Lamb.s) de Groot (Gerrit) de Jagher (Anna Maria) 25 et. per week en per 1.1. 20 ct. voor elke leerl. 1 méér uit het- i zelfde gezin. f 1 p. maanden per 1.1. voor het Fransch. ONDERWIJZERS door wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Niet-gesubs. b(jz. school voor L. en M. U. L. O. EN BENAMING o I Per maand f 1 p. kind, elk volg, kind uit hetz. gez. ƒ0.30. Fransch ƒ0.75. Hoogd. 0.75. Alleen één der talen 1.— Verveen (Dirk) Boss (Feitius) Kleijn (Cornells Diederik) van Westen brugge (Jan) de Mos (Daniël) Blok (Dingenis) Toornsta (Jan) v. d. Poel (Joh.s Marinus) v. d. Bergh (Louise) v. d. Mast (Benj.a Wilh.a) Verschoor (Alida Jac.a) Uding (Joh.a) Klein (Aaltje) hoofdond., Fransch L.O. Engelsch L.O. hoofdond., Fr. L.O. id. hoofdonderw. onderw.. Fr. L.O. hoofdond.es, nutt. hw. onderw., nutt. handw. onderw.es id. ter Braake (Johanna Margar.a Helena) Spanjer (Hillegonda) Dr. van Wük (H. J.) Hovingh (M.) Vitfberghe de Coningh Kisjes (P.) de Vries (J. F.) Stikkelman (J.) 126. Willem Beukelz.- Gesub. bijz. school vooi plein 7. L. en U. L. O. Gesub. bijz. school voor L. eh U. L. O. hoofdond., vak j hoofdond., Fr. hoofdond., Fr., Eng. hoofdond., Fr. onderw., vak j id. id. id. onderw.es, nutt. handw. id. id. nutt. handw. id. hoofdond.es, nutt. hw. vrije en ordeoef. Fransch, Engelsch ond.es, nutt. handw. vrije en ordeoef. onderw.es Dr. Scheikundige Fransch M.O. B Engelsch M.O. A boekhouden M.O. Drs. wis- en natuurk. gymn. M.O. 2 p. maand 1 voor de laagste 3, 2.50 per maand voor de andere 4 klassen met eene reductie van 0.25 p. maand voor ieder volgend kind uit hetz. gezin. Langedyk (Dirk) Pauptit (Gerrit Johannes) Boor (Joost) Buytendorp (Gerhard Willem) Morgenstern (Apolonia Maria) Okkema (Akke) Loojjenga (Gesina) (tijdelijk) Vader (Engelina Jakoba) (tijd.) hoofdond., Fr. I Hoogd., Eng. wiek, teekenen gymn. hoofdonderw. hoofdond., Fr., vak j onderw., vak j id. onderw., Fr., vak j onderw.es, Fransch nutt. handw. jonderw.es, nutt. handw. id. hoofdond., Fr. Hoogd. vrye en ordeoef.’ I hoofdond., Fr. I Engelsch L.O. I Duitsch L.O. >r| a—i, l, m iVerschoor (Cornells Frederik) hoofdond., Fr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1664