171 98740,94 27494,34 s 24902,32 Voor onderhoud Visschershaven 48227,46 s 24625,35 3,38 Voor demping van grachten. 500,54 s Transport f Voor het onderhouden en vernieuwen van de kaaimuren en schoeiingen, raster werken, palen en ringsteenen Voor het onderhoud en de exploitatie der werken tot afvoer van grachtwater Voor kosten van aanleg van eene Vis schershaven te Scheveningen Voor kosten van aanleg enz. van een haven aan de N. O. zijde van den Trek- vliet c.a. De voor deze werken gehouden aanbestedingen werden gegund als volgt: 1°. Het vernieuwen van oevervoorzie- ning, maken en verbreeden van schelpen paden, leveren en verwerken van grind, schelpen enz. en gedurende 1914 herstellen van sleuven in steenslag-- en grindwegen, schelpenpaden, bermen en glooiingen en 548013,89 s Voor beweegbare en vaste bruggen, met inbegrip van het verven en van het ver nieuwen van de de dekken en rijvoeringen Voor verbetering van de vaart om de stad en kosten van aankoop enz. van grond in het Zuidwestelijk deel der Gemeente B 16692,91 5 Voor kosten van verbreeding der brug tusschen Heerengracht en Bezuidenhout- scheweg enz Totaal ƒ789201,155 n T> T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 167