177 j. Personeel bij Gemeentewerken. Gemeenteterrein nabij de Beyersstraat en het eveneens voor Gemeenterekening in te richten speelterrein ten Oosten van de Seinpoststraat. Het speelterrein nabij de Beyersstraat was den 20en September 1913 gereed gekomen en werd den 23 Mei 1914 in gebruik gesteld. De inrichting van het terrein bij de Seinpoststraat werd 22 October aanbesteed. In den loop van 1914 hadden de volgende mutatiën plaats: Bevorderd werden: met ingang van 15 Juni tot adjuct-boekhouder, de le klerk A. N. Bernard; met ingang van 1 Juli 1914, tot le machinist, de 2e machinist J. F. Remmert: met ingang van 15 Juli 1914, tot magazijnmeester, de le klerk, A. L. Brandhorst. Aangesteld werden met ingang van 1 Januari 1914, tot teekenaar 2e klasse voor het maken van nieuwe kaarten der Gemeente, J. M. Krijger; tot schrijver opnieuw' voor den tijd van 1 jaar en met ingang van 1 September 1914 in vasten dienst, de tijdelijke schrijvers J. W. Middelraad, D. de Graaf en J. L. Du Tour Geerling; met ingang van 15 Januari 1914 voor den tijd van een jaar tot schrijver J. P. W. Brückmann; met ingang van 1 Februari 1914, in vasten dienst als opzichter 2e klasse, de tijdelijke opzichter 2e klasse H. A. Meerburg; als opzichter-teekenaar 2e klasse, de tijdelijke opzichter-teekenaar 2e klasse G. Eggink; als onderbaas, de tijdelijke onderbaas H. J. Segaar; tot opzichter-teekenaar 2e klasse bij de verbouwing der bureax der Gemeentew’erken J. Poot Jr.; voor den tijd van een jaar, tot opzichter 2e klasse A. Aarnoudse; voor den tijd van een jaar, tot schrijver, D. F. Wiersma, P. W. van Sorge, Th. A. Helwig; met ingang van 15 Februari 1914 in vasten dienst als teekenaar 2e klasse, de tijdelijke teekenaar 2e klasse A. Rouwenhorst; met ingang van 1 Maart 1914, in vasten dienst als 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 173