178 16 Maart 1914, voor den tijd van een jaar, als schrijver, N. L. Warnau, F. van Dijk, F. R. van der Heide, G. P. May; met ingang van 23 Maart 1914, voor den tijd van een jaar, tot teekenaar 2e klasse P. Sent'; met ingang van 1 April 1914, in vasten dienst als opzichter-teekenaar le klasse, de tijdelijke opzichter- teekenaar le klasse H. C. Kaal; tot opzichter-teekenaar le klasse, bij den bouw van scholen nabij de Valken- boschkade J. G. B. Courtois en als opzichter-teekenaar 1 e klasse bij de verbouwing van den Kon. Schouwburg J. Jaarsveld; in vasten dienst als onderbaas, de voor mantimmerman A. Th. G. van Dijk en de timmerman le klasse A. Th. de Kreuk; met ingang van 15 April 1914, in vasten dienst als opzichter le klasse, de tijdelijke opzichter le klasse J. H. Visser, tot opzichter 2e klasse, de tijdelijke op zichters 2e klasse A. Gravendahl en K. Mirande; met ingang van 1 Mei 1914 als opzichter-teekenaar le klasse bij den bouw eener school aan de Van-Bever- ningkstraat R. Bijkerk; als opzichter-teekenaar 2e klasse bij de verbouwing van de Gemeentebewaarschool aan de Koningstraat W. Bakker; als opzichter-teekenaar le klasse bij de verbouwing van den Kon. Schouwburg en met ingang van 1 September 1914 tot opzichter- teekenaar le klasse bij de verbouwing van de bureaux der Gemeentewerken, F. G. C. Hulsbosch; met ingang van 15 Mei 1914 als teekenaar 2e klasse voor het maken van nieuwe kaarten der Gemeente J. Jansen; ft |r. opzichter 2e klasse, de tijdelijke opzichter 2e klasse M. Arnoudse; als teekenaar 2e klasse, de tijdelijke teekenaar 2e klasse J. Th. van Oijenvoor den tijd van een jaar als le machinist A. M. Bonman met ingang van 2 Maart 1914 als opzichter-teekenaar le klasse bij den bouw der school Wilhelmina-van- Pruisenstraat F. Koot; als opzichter-teekenaar le klasse bij den bouw der bewaarschool aan de Ammunitiehaven en met ingang van 1 Augustus 1914 voor den tijd van 1 jaar tot opzichter-teekenaar le klasse A. J. J. Verspoor: met ingang van 10 Maart 1914 in vasten dienst als adjunct-ingenieur, de tijdelijke adjunct-ingenieur P. G. Rittershaus; met ingang van isw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 174