179 Eervol ontslag werd verleend: met ingang van 1 Maart 1914 op verzoek aan den teekenaar 2e klasse voor het maken van nieuwe kaarten der Gemeente G. J. Wagemans; met ingang van 1 April 1914 op verzoek aan den Adjunct-Architect J. G. Robbers; met ingang van 1 Juli 1914 wegens hoogen leeftijd en onder toekenning van pensioen aan den magazijn meester J. Boll, den len machinist A. Berendes, den staalbaas J. A. v. d. Haak; met ingang van 1 October 1914 op verzoek aan den adjunct-ingenienr P. G. Rittershaus, aan den teekenaar 2e klasse voor het maken van nieuwe kaarten der Gemeente, J. M. Krijger; met ingang van 9 November 1914, wegens lichaams gebreken, aan den portier B. Hoven; met ingang van 7 December 1914 op verzoek aan den schrijver J. M. H. Brinkert. met ingang van 1 Juni 1914 in vasten dienst als ingenieur, de tijdelijke adjunct-ingenier H. van Rees; met ingang van 1 Juli 1914 voor den tijd van een jaar tot adjunct-architect, D. C. van der Zwart; in vasten dienst als 2e machinist de bankwerker-hulpmachinist, J. J. A. Treuren; met ingang van 1 Augustus 1914 voor den tijd van een jaar tot staalbaas J. Ham; met ingang van 1 September 1914 in vasten dienst als schrijver de tijdelijke schrijver J. B. H. Bokop; voor den tijd van een jaar als concierge van den Kon. Schouwburg, B. J. Gielen; met ingang van 14 September 1914 voor den tijd van een jaar als architect W. Greve; met ingang van 1 October 1914, in vasten dienst als onderbaas, de tijdelijke onderbazen H. A. Cieraad, H. van Houwelingen, D. C. Coppoolse, tot opzichter le klassse bij de verbouwing van de bureaux der Gemeentewerken, de tijdelijke opzichter le klasse C. J. Peltenburg; met ingang van 15 December 1914, voor den tijd van een jaar als schrijver de tijdelijke schrijver A. C. Th. Hoven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 175