I 180 bestond f ieder ieder Het vaste personeel bij de Gemeentewerken op 31 December 1914 uit: Overleden: 11 Mei 1914 de opzichter-teekenaar le klasse C. A. L. M. van Beers. ieder ieder 2000,— 1900,— 1700,— 1640,— 1500,— 1400,— 1320, - 1300 1300,— 1100,— 1900,— 1700,— 1600,— 1400,— 1100,— 950,— 800,— 750,- le klasse le le le 2e 2e 2e 2e Een directeur persoonlijke toelage een adjunct-directeur een architect-afdeelingschef een architect een ingenieur-afdeelingschef. een een twee ingenieurs, ieder een ingenieur een hoofdopzichter -bureauchef vier hoofdopzichters, ieder een hoofdopzichter zes opzichters le klasse, ieder een opzichter le klasse en woning, berekend a f 100, een opzichter een een twee opzichters zes drie een opzichter vier opzichters vijf en twintig opzichters-teekenaars le klasse, ieder vier opzichters-teekenaar le klasse, ieder zes opzichters-teekenaar 1 e een opzichter-teekenaar le tien opzichters-teekenaar le drie le een opzichter-teekenaar le drie opzichters-teekenaar le een opzichter-teekenaar 2e een 2e ff ff ff ,5 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Jaarwedde 7000,— 1000,— 4700,— 4500,— 4000,— 4500,— 4125,— 3375,— 2750,— 2500,— 3200,— 2500,— 2325,— 2000,— 1900,— B-'"’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 176