182 f 810,— 1068,— 886 982,— 860 900,— 854,80 I. 1 ,1 910,— 730,— 862,— 682,— een onderbaas twee staalbazen een staalbaas zes boden een hoofdopzichter-zeesluiswachter en woning vuur en licht, berekend a f 200,—. een binnensluiswachter een en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een binnensluiswachter en woning, berekend a f 100, twee zeesluisknechts, ieder een zeesluisknecht en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. vier le machinisten, ieder en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een le machinist en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een 2e machinist en vuur, berekend a f 50, drie 2e machinisten, ieder en woning, vuur en licht, berekend a f 180,—. een 2e machinist en vuur, berekend a f 50, een 2e machinist en vuur, berekend a f 50, HOOFDSTUK Vla. Medische politie. Toestanden, welke invloed kunnen uitoefenen op de Volksgezondheid. a. Omtrent de exploitatie van den Gemeentelijken Reinigingsdienst verwijzen wij naar het verslag van den Directeur van dien tak van dienst, opgenomen onder de bijlagen genummerd 21. ft Jaarwedde 832,— 936,— 803,40 900 2300,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 178